Hogias revisions- och bokslutssystem har öppnat nya marknader för Gävlebyrån

Publicerad: 2020-12-07

Digitaliseringen har gjort att Er Revision i Gävle AB inte längre är begränsad till att endast arbeta med kunder i sin egen region. Med Hogia Signit kan byrån dessutom smidigt lösa alla underskrifter digitalt.

Er Revision i Gävle AB har precis flyttat in i nya lokaler i en modern kontorsbyggnad inte särskilt långt från hamninloppet. Bolaget har funnits sedan 2006 och fem år senare inledde man samarbetet med Hogia. Er Revisions digitala resa tog på allvar fart för fem–sex år sedan.

– Vi började med digitala bokslutsakter, vilket betyder att all dokumentation för ett företag sköts och lagras digitalt. Det är otroligt mycket smidigare, man slipper hålla på med papper och pärmar, spårbarheten blir enklare och strukturen tydligare. Skulle någon kollega behöva ta över en kund som jag har jobbat med är det mycket lättare än när allt var på papper. Hogia Audit har nu blivit standard på byrån, säger Felix Enoksson som är auktoriserad revisor på Er Revision.

Förutom att det är smidigt och mer effektivt, går pappersåtgången ner, vilket är positivt för miljön, tillägger han.

– Alla kunder är inte digitala ännu, så vi har fått hitta rutiner på hur vi gör för att skanna in sådant vi får in på papper. Vår förändring påverkar också kunden och de blir intresserade av att själva digitalisera. I början kan det vara ett lätt motstånd eftersom det innebär en förändring, men när allt är på plats och fungerar brukar de vara nöjda och det blir smidigare för alla.

Det är otroligt mycket smidigare, man slipper hålla på med papper och pärmar,
spårbarheten blir enklare och strukturen tydligare.

Ett digitalt arbetsflöde med Hogia Signit

Förutom Hogia Audit, använder Er Revision Hogia Transaktionsanalys och Hogia Skatt.

– Vi har också Hogia Point som byråstöd och nyligen byggde vi på med Hogia Signit. Vi började använda Signit direkt efter lanseringen, som var vid förra årsskiftet. Jag tycker att det är ett bra verktyg som gör det möjligt för oss att använda digitala underskrifter. Särskilt nu i coronatider har det varit smidigt att kunna lösa underskrifter utan att behöva ses fysiskt, säger Felix Enoksson.

Han har jobbat på företaget sedan 2013. Er Revision har 19 anställda och arbetar främst med redovisning och revison för små och medelstora fåmansföretag i en rad olika branscher.

– En stor fördel som har kommit med digitaliseringen är att vi inte längre är begränsade till regionen, utan kan jobba över hela landet. Kunderna är heller inte bundna till att använda samma system som oss. Använder de andra program går de lätt att integrera med Hogias, säger Felix Enoksson. 

Förstår kundens behov

Han tycker att Hogia är lyhört för sina kunders behov och det är något som man på Er revision värderar högt.
  
– För inte så länge sedan skräddarsydde de en utbildning för oss i en av deras moduler, transaktionsanalys. Vi har regelbundet uppföljningsmöte där vi ger vår feedback och de återkopplar till oss. Om något blir fel åtgärdas det väldigt snabbt. Vi är ganska små i den här branschen, men vi känner att Hogia lyssnar på oss och förstår våra behov.

Relaterat

Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Hogia Point
Digitalt byråstöd

Navet som fördelar och dokumenterar arbetet

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer