Industrin saknar systemstöd för personaladministration

Trots att det pågår en digitalisering inom industri-branschen saknar fortfarande flera industriföretag en digital lösning som säkerställer att de anställdas personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

– Vi ligger långt fram när det gäller automation, robotar och artificiell intelligens i Sverige, men administrationen kring en person och dess anställning såsom kompetenser, utbildning och kursintyg sköts ofta helt manuellt, inte sällan i flera olika excel-ark, berättar Jesper Ringholm som dagligen träffar företag inom branschen med stora administrativa utmaningar.

Kunskapsintensiv verksamhet

Den tillverkande industrin är en bransch som omfattas av många lagar och regler. Aktivitet med maskiner och utrustning, som start och stopp, drift, reparation, transport, montering, installation, demontering samt service och underhåll kan orsaka arbetsskador. För att förebygga olycksfall ska arbetsgivare säkerställa att varje medarbetare har rätt kompetensnivå för att hantera företagets arbetsuppgifter. 

– Att dokumentera allt detta innebär en omfattande administration. Om man då har uppgifterna spridda på olika ställen blir det väldigt svårt administrativt och kräver mycket av en HR- och personaladministratör, berättar Jesper.

– Ett systemstöd som samlar all information kring en person och dess anställning på ett ställe är även ett bra hjälpmedel för företagens kompetensplanering. Det ger förutsättningar att söka upp specifika kompetenser bland personalen, identifiera utbildningsinsatser av redan anställda och analysera rekryteringsbehov. Det gäller även bland bemanningspersonal. Som HR-administratör får man tillgång till bra verktyg för uppföljning, berättar Jesper.

Utökade krav med GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR innebär utökade krav vid hantering av de anställdas personuppgifter.

– Vid myndighetskontroller har man som arbetsgivare en formell skyldighet att kunna redovisa hur kraven tillgodoses vad gäller arbetsmiljö och nu även GDPR. Med ett systemstöd säkerställs att den registrerades rättigheter skyddas och att arbetsgivaren kan leva upp till kraven i gällande lagstiftning, avslutar Jesper.

Vill du veta mer om hur ett personalsystem kan underlätta din vardag?

Kontakta oss som jobbar direkt mot industribranschen på 0303 - 688 70 eller industrial@hogia.se.

 

Läs också

Bransch
Industri

Affärslösningar för tillverkande industri

Läs mer
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag