Integration mellan Hogia och Fortnox effektiviserar dina processer

Arbetar du i Hogia Audit, Bokslut eller Transaktionsanalys? En integrationslicens från Hogia och Fortnox ger dig tillgång till en kraftfull paketering som effektiviserar dina processer. Du sparar tid med hjälp av automatisering och får även ta del av en betydligt säkrare hantering.

Slipp osäkerheten kring vilken SIE-fil som är aktuell eller att filer ligger på fel ställe, det vill säga en kvalitetssäkring i enlighet med GDPR-kraven. Med bara ett knapptryck har du kontroll på att allt är exakt enligt bokföringen i Fortnox och att alla verifikationer är med. Hämta själv den information du behöver, när du behöver den och visa de digitala underlagen direkt i Hogia Transaktionsanalys.

Integration mellan Hogia och Fortnox automatiserar och sparar tid

Hogia Bokslut

Ta enkelt och snabbt fram ett professionellt bokslut och upprätta en årsredovisning med Hogia Bokslut. Alla mallar och dokument du behöver finns i programmet.

Hogia Audit

Det beprövade programmet som säkerställer att din byrå följer en genomtänkt arbetsgång. Det garanterar att du utför din revision på det mest effektiva sättet och att kraven på dokumentation och kvalitet utifrån ISA, ISQC1 och FAR uppfylls.

Hogia Transaktionsanalys

Ett analysverktyg som hjälper till att effektivisera och automatisera byråns arbetsprocesser. Tack vare att importen enkelt sker via SIE-fil eller Excel kan det användas tillsammans med alla redovisningssystem och nedan beskrivs hur integrationen automatiserar flödet med Fortnox. Som redovisningskonsult kan du enkelt kontrollera att de bokslut du lämnar ifrån dig inte innehåller uppenbara fel. I revisorsrollen kan du utföra många effektiva revisionsåtgärder och använda dem som revisionsbevis i din dokumentation.

Att använda Hogia innebär

  • Kompletta byrålösningar
    Vi är en leverantör av programvaror och riktar oss till byråer som vill erbjuda det bästa till sina kunder. Vårt erbjudande består av kompletta lösningar inom ekonomi, redovisning, revision, lön och HR.
  • Beprövade programvaror
    Våra program och lösningar är väl beprövade och har utvecklats tillsammans med våra byråkunder och med branschorganisationer. Dessa är några av anledningarna till att Sveriges största byråkedjor tillsammans med över 1 300 byråer använder programvaror från Hogia.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

I Hogia Audit med Bokslut, det vill säga oavsett om du arbetar med revision eller bokslut, finns all räkenskapsinformation samlad i Saldomatrisen och det är dit som siffrorna från Fortnox importeras. Via integrationsnycklar importeras räkenskapsinformation för den specifika kund och period du arbetar med. En bearbetning av bokslutet resulterar ofta i bokföringsordrar/verifikationer, skapade i Saldomatrisen i Hogia Bokslut. Med hjälp av integrationen exporterar du dessa bokslutstransaktioner direkt till rätt kund i Fortnox. Det finns en inbyggd kontroll som varnar om det tillkommit verifikationer i Fortnox under den aktuella period som du arbetar med.

När du går vidare från Hogia Audit med Bokslut till Hogia Transaktionsanalys, kan du gå vidare ner på verifikationer och transaktioner för att visa underlag i form av bilder eller andra filer. Det framgår tydligt i vyn om digitala underlag finns i Fortnox. Dokumentera de underlag du önskar, sker med automatik till relevant plats och med relevant namn, till din digitala dokumentation det vill säga oavsett om du dokumenterar för din revision eller för ditt bokslut.

Vill du veta mer?
Vill du komma i kontakt med oss?
FÖRSÄLJNING

0303 - 667 80
redovisning@hogia.se

SUPPORT

0303 - 667 77
support.ror@hogia.se

Relaterat

Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer