"Vi gör något bra för människor och det genomsyrar alla led i Främjagruppen"

Publicerad: 2021-02-18

Linnéa Strokirk Lilja är koncernekonomichef på Främja. På Främja vill de arbeta med att hitta så bra lösningar som möjligt i alla led, det ställer också höga krav på bra systemleverantörer. Linnéa berättar mer om hur Hogia Bokslut Koncern har underlättat i hennes koncernbokslutsarbete.

Främjagruppen består av en koncernmoder som äger ett antal dotter- och intresseföretag i Sverige och Norge. På Främja arbetar man med anpassade boendelösningar och daglig verksamhet. I anslutning till verksamheten finns också ateljé, grönsaksodlingar, butik och äppelmusttillverkning. Här får de som deltar i den dagliga verksamheten en meningsfull sysselsättning där omsorg och samhälle möts.

 

Kundcase Hogia Bokslut Koncern Främja

Främjagruppens boende gestaltas av de som bor där.

 

Linnéa Strokirk Lilja har arbetat som koncernekonomichef på Främja sedan 2019 och hon berättar att verksamheten alltid möter framtiden genom att tänka nytt. För hennes egen del gäller det att arbeta fram nya IT-lösningar och att hitta nya sätt för att effektivisera ekonomiarbetet.

– Det roligaste med mitt arbete är att jag får tänka nytt och utveckla ekonomifunktioner och system på ett kreativt sätt. Det är spännande när tydliga mönster i verksamheten framträder så att ledningen kan ta mer relevanta beslut, berättar Linnéa.

Programstöd för bokslut, årsredovisning och koncernredovisning spar tid och ger ökad kontroll och spårbarhet

Linnéa menar att det är en stor utmaning i en växande koncern att ha system och beräkningar som är begripliga och tillgängliga för att andra medarbetare ska kunna rycka in och hjälpa till när det behövs. Det kräver bra systemleverantörer.

– Innan vi skaffade Hogias system för koncernredovisning satt jag med ett lite mer svårarbetat system och det var inte lätt att dela underlaget med mina kollegor. Hogia Koncern känns mer lättillgängligt och det fungerar utan krångliga uppdateringar. 

Det är roligt att arbeta i Hogia Koncern för det är lätt att förstå och har ett genomtänkt flöde med kopplingar och samband.

Linnéa berättar att hon egentligen inte hade tid att lära sig att använda ett nytt system, men hon fick enormt smidig hjälp av Hogias driftsättare vilket gjorde det enkelt att komma igång.

– Vi hade en egen digital sittning och jag blev guidad så att jag direkt förstod hur systemet fungerar. Det är roligt att arbeta i Hogia Koncern för det är lätt att förstå och har ett genomtänkt flöde med kopplingar och samband. Det är också överskådligt och enkelt att felsöka i, vilket underlättar då man ju gör många ändringar under ett bokslut.

Systemet har förenklat jättemycket för mitt arbete på Främjagruppen, och det allra bästa med Hogia är helt klart den kunniga supporten och de utbildningar som Hogia anordnar.

Främja använde Hogia Koncern när de gjorde sitt årsbokslut, men eftersom det är så lättanvänt så kanske de även kommer att använda det kvartalsvis, berättar Linnéa som också rekommenderar andra som arbetar med koncernredovisning att använda Hogia Koncern.

– Systemet har förenklat mitt koncernbokslutsarbete på Främjagruppen jättemycket, och det allra bästa med Hogia är helt klart den kunniga supporten och de utbildningar som Hogia anordnar, avslutar Linnéa.

 

Anmäl dig gärna på något av Hogias kostnadsfria webbinarium ”Det digitala bokslutet”, ”Det digitala analysverktyget” och ”Koncernredovisning och konsolidering” där berättar vi mer om hur våra system kan underlätta för dig.

 

Läs mer om Främjas verksamhet här.

Webbinarium
Digitalisera och automatisera arbetet kring bokslut, analys och koncern

Kostnadsfria webbinarier där vi visar hur du kan skapa ett smartare arbetsflöde kring bokslut, analyser och koncernredovisning.

Läs mer
Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Programutbildningar
Företag

Arbeta effektivare och smartare med Hogia Bokslut, Skatt, Transaktionsanalys och Koncern.

Läs mer
Digitalt Processtöd
Kontroll, översikt och trygghet i din löneprocess

Kvalitetssäkrat arbetsflöde med transparens. Skicka löneunderlag, filer och andra dokument – helt enligt GDPR.

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer