En helhetslösning med personlig support för Stiftsgården Åkersberg

”Det är personligt och det uppskattar jag”

För Yvonne Jonsson på Stiftsgården Åkersberg känns Hogias rådgivare som en skänk från ovan: ”När jag ringer Magnus på supporten så bidrar han alltid med kunskap, han ser inga problem, oavsett vilka frågor jag ställer. Det är personligt och det uppskattar jag”.

Stiftsgården Åkersberg har anor från 1700-talet, då ”ett Corps de logi flankerat av tvenne flygelbyggnader” uppfördes. Med sitt lummiga läge nära Höörs tågstation mitt i Skåne rymmer gården hotell, konferens, restaurang samt ett spa. För Yvonne Jonsson som är ekonomiansvarig, har Hogias ekonomisystem med tillhörande support blivit ett stabilt stöd i verksamheten. 

– Jag sitter just nu med e-fakturering och det är väldigt smidigt, här sparar vi mycket tid jämfört med förut. En annan effektivisering är att systemet integrerats med vårt affärssystem, så betalfilerna från banken och leverantörsfilerna läses in direkt i systemet. 

En helhetslösning – inklusive personlig support

Stiftsgården Åkersberg är kund hos Hogia sedan 2010. I dag har de inte bara en helhetslösning som integrerats med företagets affärssystem – inklusive Hogias ekonomisystem och Hogia LönPlus kopplat till Hogia MyPayslip, Yvonne Jonsson uppskattar även relationen som har byggts upp med supporten, bland annat Magnus Andersson Tjerneld.

– När jag ringer Magnus på supporten så bidrar han alltid med kunskap, han ser inga problem, oavsett vilka frågor jag ställer. Det är personligt och det uppskattar jag. 

Ekonomin sköttes tidigare från Lunds stift, dit stiftsgården hör, men det fanns ett behov av att ta ett helhetsgrepp på plats i Höör.

– Vi sökte en lösning som kunde skicka filer direkt in i vårt bokningssystem. Dessutom ville jag knyta ytterligare en stiftsgårds ekonomi till vårt lönesystem. Allt vi bad om kunde Hogia svara mot och sedan gick flytten från stiftet i Lund smidigt, jag är jättenöjd.

Inspirerande möten som skapar affärsnytta

Personlig support och möten med andra användare där det går att knyta kontakter och inspireras är viktigt, fortsätter Yvonne Jonsson. 

– Jag gillar att man anordnar användarträffar, som många sitter jag ensam med ekonomin och då är det en stor fördel att träffa andra. Jag får också tips och inspiration från kundtorget, det är helt fantastiskt. Sammantaget gör Hogia att jag hänger med i utvecklingen – att jag håller mig ajour när det gäller allt från arbetsgivaravgifter till den senaste tekniken.

Till sist: vilket är nästa steg? 

– Eftersom jag hanterar ekonomin i två företag så vill jag integrera det externa bokslutsprogrammet med vårt bokningsprogram. Det är lite komplicerat, så jag får nog höra av mig till Magnus.  

 
Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Hotell- & restaurangssystem