Digitalisering innebär stora möjligheter för fastighetsägare

Publicerad: 2024-01-24

I fastighetsbranschen är Omid Noghabai ett välkänt ansikte. Denne entreprenör har en smittande entusiasm och förmåga att se smarta lösningar på fastighetsägares utmaningar. Omid förespråkar lyhördhet, digitalisering och modernisering, vilket han hittat i sitt samarbete med Hogia DinHyresvärd.

För Omid Noghabai är det en självklarhet att fastighetsförvaltning ska vara överskådlig, transparent och lätt att följa upp. Han har använt Hogia DinHyresvärd i flera år till sitt fastighetsbolag Svanen, och när han förvärvade fastighetsbeståndet Liljebo var valet givet. Tack vare snabba beslut och smidiga rutiner gick uppstarten snabbt. Vanligen tar det ett halvår att gå över till ett nytt fastighetssystem men vid byte till Hogia DinHyresvärd handlar det om veckor – inklusive konvertering av all data.

– Implementeringen av Liljebo var klar på bara ett par veckor. De 300 lägenheterna vi förvärvade hamnade direkt i systemet och vi aviserade hyran från dag ett. Hyresgästerna kände sig genast bekväma med att kommunicera med oss via hyresportalen, säger Omid.

Ett system som du kan växa med

– Det är ett väldigt enkelt, lättförståeligt och praktiskt system. Dessutom fungerar det väldigt bra för mig som inte har en stab av personer som stöd – stora delar av systemet är automatiserat. DinHyresvärd har alla funktioner jag behöver som till exempel elektronisk signering, skapande av hyresavtal, utskick av hyresavier, uppföljning av betalningar och överskådliga rapporter, berättar Omid.

Dessutom är det viktigt att fastighetssystemet kan hantera en växande kund. Planen för de båda fastighetsbestånden med totalt cirka 500 lägenheter är att tredubblas inom tre år, och därefter fortsätta expansionen i rask takt.

Innovation ger effektiv förvaltning

Digitaliseringen i fastighetsbranschen är något Omid stöttar till 100 procent. Han vill modernisera fastighetsbranschen från grunden, vilket är en ambition han delar med ledningen för Hogia Fastighetssystem. Öppenheten i DinHyresvärd innebär att det går att bygga ett ekosystem med lösningar runt produkten, därmed skapas möjligheten att göra tids- och kostnadsbesparingar samtidigt som upplevelsen för hyresgästerna förbättras.

– Vinsten med digitaliseringen är att du kan mäta och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt. Allt är transparent och synligt för hela organisationen i DinHyresvärd. Du har full kontroll hela tiden: kontrakt signeras elektroniskt, hyresgäster får sina hyresavier, du kan följa upp betalningar och även kommunicera med hyresgästerna i systemet. Förvaltningen är också smidig. Du får in en felanmälan i systemet, tilldelar någon uppgiften och får veta när problemet är åtgärdat. Det är en trygghet att ha koll på hela processen från ax till limpa, och veta att allt sparas digitalt, säger Omid.

En fastighetsentreprenör med enormt engagemang

Omid har länge varit väldigt engagerad i utvecklingen av DinHyresvärd. Som kund fick han tidigt bra gehör för sina idéer om nya funktioner och förbättringar.

– Det känns spännande med de muskler som Hogia tillför. Med mer kapital och resurser kan fastighetssystemet utvecklas på ett fantastiskt sätt. Även om lösningen idag möter fastighetsägares behov väl, finns det stora möjligheter att lösa ännu fler utmaningar genom digitalisering.

På frågan vad som är viktigast vid valet av fastighetssystem, svarar Omid:
– Givetvis måste ett fastighetssystem ha alla de funktioner du behöver men det är även viktigt med en hängiven support. Jag vill känna att leverantören bryr sig och prioriterar mig som kund. Om mina bolag växer, så växer deras affär med mig och alla blir nöjda. Med DinHyresvärd känner jag detta engagemang och uppskattar den familjära stämningen.

Bransch
Fastighet

Helintegrerade lösningar för fastighetsbolag.

Affärssystem för fastighetsbolag
Hogia DinHyresvärd
Ett heltäckande fastighetssystem