Lageroptimering avgörande för lönsamheten

Framförallt är det kostnaderna för transporter och lagerhantering som påverkar lönsamheten, berättar Hogias expert på retail Annica Gilbertson.

Svenskarnas konsumtion av varor via internet ökar. Men samtidigt som branschen befinner sig i en stark tillväxtfas är det många e-handlare som kämpar med sin lönsamhet. De största utmaningarna är kostnaderna för transport och lager.

Under 2018 handlade vi svenskar varor för närmare 80 miljarder kronor på nätet. Det motsvarar närmare tio procent av all försäljning inom detaljhandeln. Den senaste rapporten från E-barometern vittnar om att konsumtionen via nätet ökar i en rasande takt. 

Men för den enskilde handlaren finns det dock stora lönsamhetsutmaningar. Konkurrensen både från den inhemska marknaden och utlandet är stor, vilket leder till prispress och minskade marginaler. Framförallt är det kostnaderna för transporter och lagerhantering som påverkar lönsamheten, berättar Hogias expert på retail Annica Gilbertson.

– En tydlig trend bland dagens konsumenter är att det ska vara smidigt att handla och man ska få sina varor levererade när och var man så önskar. Men förutsättningen för att kunna leverera i tid ut till kund är att man har koll på sitt lager. Vi vet att många e-handlare har svårt att optimera sin lagerhantering, där hanteringen av alla returer är en del.

– När man ska sälja på nätet fokuserar man gärna på e-handelsplattformen och det som har med betalning och transportlogistiken att göra, vilket är självklart. Men för att effektivisera orderläggningen måste man också ställa krav på sitt affärssystem. När man inte längre kan slänga ett öga på hyllan för att se om varan är hemma eller kan komma ihåg försäljningen i huvudet hjälper affärssystemet till att vid varje tidpunkt ha kontroll på företagets varuflöde och lagervärde, berättar Annica.

Butikskedjan Sängjätten satsar

Starkast tillväxt inom 2018 e-handel visade livsmedelsbranschen följt av möbler. En av möbelsaktörerna som nyligen gjort en satsning för att öka försäljningen över nätet är Sängjätten.  

– Vi har investerat i en ny e-handelsplattform som vi nu håller på att lansera. Plattformen är ett steg i att skapa en mer sömlös köpupplevelse för våra kunder i hela koncernen. De ska få en bra och enhetlig upplevelse oavsett om de handlar online eller i butik, säger Daniel Magnusson, E-Commerce manager på Sängjätten.

– Målsättningen är att koppla samman plattformen med vårt affärssystem och även få våra 27 butiker kopplade. Det gör det enkelt att hantera och följa och det finns inga hinder för att växa. En förutsättning för att kunna växa både på webben och i fysisk butik är att man har kontroll på till exempel lagersaldon. 

Rätt systemstöd ökar lönsamheten

– Företag har mycket att vinna på att säkerställa att alla funktioner kan kopplas samman till ett arbetsflöde. Det ska inte spela någon roll var försäljningen sker eller vilka leverans- och betalalternativ kunden väljer. När alla transaktioner finns tillgängliga i realtid ger det underlag för beslutsstöd som möjliggör att inköp och leverans optimeras löpande. För lönsamheten är det avgörande att en organisation snabbt kan agera på förändringar som sker i marknaden, avslutar Annica.

 

Bransch
Handel

Affärslösningar för handel

Läs mer
Hogia Retail
Öka din lönsamhet

Komplett och flexibel lösning för handel i alla kanaler oavsett om du är verksam i grossistledet eller säljer dina varor direkt mot konsument. 

Läs mer