Lageroptimering avgörande för lönsamheten

Under 2020 har coronapandemin påverkat all handel runtom i världen och kommer att ha stora konsekvenser på ekonomin och handeln under en längre tid framöver. Men i vardagen brottas handlarna också med kostnaderna för transport och lagerhantering, två av de största faktorerna som påverkar ett företags lönsamhet, berättar Hogias expert på retail, Jesper Andreasson.

Svenskarnas inköp av varor via nätet ökar och har tagit ytterligare fart på grund av coronapandemin. Men samtidigt som branschen befinner sig i en stark tillväxtfas är det många e-handlare som kämpar med sin lönsamhet. Två av de största utmaningarna i handelsföretagens vardag är kostnaderna för transport och lager.

2019 var ett händelserikt år för den svenska e-handeln. Den totala e-handelstillväxten för helåret var enligt E-barometern 13 procent, vilket innebär att den svenska e-handelsomsättningen motsvarade 87 miljarder kronor. E-handeln svarade därmed för 55 procent av den totala tillväxten i sällanköpsvaruhandeln.

2020 händer det ännu mer och E-barometern förutspår att e-handeln med största sannolikhet kommer att nå milstolpen 100 miljarder kronor i omsättning under 2021.

Men för den enskilde handlaren finns det dock stora lönsamhetsutmaningar. Konkurrensen både från den inhemska marknaden och utlandet är stor, vilket leder till prispress och minskade marginaler. Framförallt är det kostnaderna för transporter och lagerhantering som påverkar lönsamheten, berättar Hogias expert på retail Jesper Andreasson.

– En tydlig trend bland dagens konsumenter är att det ska vara smidigt att handla och man ska få sina varor levererade när och var man så önskar. Men för att kunna leverera ut i tid till kund är det en förutsättning att man har koll på sitt lager. Vi vet att många e-handlare har svårt att optimera sin lagerhantering, där hanteringen av alla returer är en del.

– När man ska sälja på nätet fokuserar man gärna på e-handelsplattformen och det som har med betalning och transportlogistiken att göra, vilket är självklart. Men för att effektivisera orderläggningen måste man också ställa krav på sitt affärssystem. När man inte längre kan slänga ett öga på hyllan för att se om man har varan hemma, eller inte kan komma ihåg försäljningen i huvudet, då hjälper affärssystemet till att vid varje tidpunkt ha kontroll på företagets varuflöde och lagervärde, berättar Jesper.

Tehuset Javas e-handel växer

Inom detaljhandeln har det blivit alltmer viktigt att även erbjuda kunder att göra sina inköp via nätet, inte minst med tanke på pandemins konsekvenser. Fredrik Skeppstedt, ägare och vd på Tehuset Java, berättar att de ser en mycket stark tillväxt i de digitala kanalerna.

– Vi har fyra fysiska butiker, ett lager och en webbshop. Vi satsade på en webbshop tidigt men har under de senaste åren integrerat den i våra affärssystem och automatiserat mer och mer. Vi har under några år legat på 5–7 procent av omsättningen på nätet men det senaste året har vi närmat oss 10 procent av omsättningen.

– Webbshopen är ju även ett fönster för de som handlar i våra butiker så med allt inräknat skulle jag gissa att den genererar cirka 35 - 45 procent av vår omsättning. Under 2019 ökade vår e-handel med cirka 20 procent och bara senaste halvåret (2020) så har den ökat med nästan 300 procent, berättar Fredrik.

Rätt systemstöd ökar lönsamheten

När företag använder rätt systemstöd och digitala verktyg underlättas arbetet med e-handel och fokus kan istället läggas på andra uppgifter som kan skapa lönsamhet.

– Med Hogias system får vi en helhetskoll som vi inte hade tidigare. Vi kan följa våra produkter från det att vi köper in dem till det att vi säljer dem. Det underlättar oerhört då vissa teer finns på vårt centrallager och vi måste planera inköp till våra fyra butiker utifrån det. Vi har alltid haft en bra dialog med Hogia och nya funktioner har kunnat tas fram. Det är ett system som vi kan växa med, säger Fredrik.

– Företag har mycket att vinna på att säkerställa att alla funktioner kan kopplas samman till ett arbetsflöde. Det ska inte spela någon roll var försäljningen sker eller vilka leverans- och betalalternativ kunden väljer. När alla transaktioner finns tillgängliga i realtid ger det underlag för beslutsstöd som möjliggör att inköp och leverans optimeras löpande. För lönsamheten är det avgörande att en organisation snabbt kan agera på förändringar som sker i marknaden, avslutar Jesper Andreasson.

 

Bransch
Handel

Affärslösningar för handel

Läs mer