Molnlösningar skapar flexibel administration för industrin

Om tio år kommer industrin att nyttja molnlösningar fullt ut – transformationen har redan startat och nyttorna är många.

– Jag gissar att om tio år är alla administrativa system inom industrin molnbaserade. Bolagen behöver då inte bekymra sig om serverdrift, lokala produktinstallationer, krav på uppdateringar eller säkerhetskopiering. Det kommer att fungera gränslöst och sömlöst, berättar Anna Klavsäter Doll, affärsutvecklare av industribranschen på Hogia.

Vi arbetar dagligen för företag inom tillverkande industri för att tillgodose deras specifika behov av affärslösningar. Integrationer mellan branschkritiska systemstöd och system för lön-och ekonomi betyder sömlösa flöden där dubbelinmatning och felrisker minimeras. Med molnlösningar skapar dessa flöden ännu mer effektivitet och framförallt flexibilitet.

– Vi utvecklar just nu flertalet produkter i en unik molnplattform; lösningar för personal-, ekonomi- och lönehantering, som ger kunder en frihet att arbeta oberoende av geografisk plats och från alla typer av mobila enheter. Vi släpper ny funktionalitet kontinuerligt för att som mål kunna täcka hela behovet av administrationsflödet för den tillverkande industrin.

Industri kräver flexibilitet

För att möjliggöra transformationen till molnet har vi på Hogia byggt upp en hel utvecklingsmetodik, tydliga driftmiljöer och säkerställandeprocesser samt skapat ett uppbackande tankemönster kring samverkan över produktgränserna:

– Det viktiga är att det finns bra kopplingar mellan olika system. I slutändan handlar det om att industrins informationsmängder ska hanteras på ett bra sätt så att manuella processer undviks. Vi strävar efter att skapa en automatiserad helhetslösning där våra system kan sammankopplas med många typer av befintliga system ute i produktion, säger Anna.

”Molnifiering” av större industriföretag pågår

Den utvecklings-och branscherfarenhet vi samlat på oss under flera decennier innebär att vi kan hjälpa kunder i digitaliseringens alla faser, oavsett bolagsstorlek.

– Omställningen har gått snabbt när det gäller användandet av molnlösningar, för små och medelstora företag har vi på Hogia redan en helhetslösning inom ekonomi som uteslutet går via molnet. Vår målsättning är att skapa ett digitalt ekosystem som kan hantera all administration för alla typer av verksamheter inom industrin – automatiserat, och som skapar flexibla arbetsprocesser.

Anna avslutar: 
– Att följa med i branschens utveckling är en viktig del av verksamheten på Hogia. Vi satsar stort för att ta steget in i framtiden och hantera informationsflöden på ett nytt, spännande sätt. Branschen rör sig mot molnbaserade lösningar och vi jobbar i takt med utvecklingen.

Vill du veta mer om hur du kan ta steg mot flexiblare arbetsprocesser?
Kontakta oss på 0303-688 70 eller skicka ett mejl till industrial@hogia.se 

Bransch
Industri

Affärslösningar för tillverkande industri

Läs mer
Hogia Star
Hogias digitala ekosystem
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat