Möt Etac – ett industriföretag i expansion

I snart 50 år har Etac utvecklat hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga och är idag en global koncern med 900 anställda och användare av Hogias systemlösningar. I takt med att Etac har expanderat och förvärvat nya bolag har också behovet av systemstöd för att hantera personaladministrationen ökat. Samtidigt har det i Sverige trätt i kraft flera nya lagförändringar inom HR som påverkar processerna.

Eva-Karin Frid är HR-chef på Etac AB som har verksamhet i Anderstorp och i Stockholm. Hon berättar att bolaget genomsyras av en vilja att ligga i framkant vad gäller såväl utvecklingen av nya hjälpmedel, som nya verktyg som förenklar för alla medarbetare inom organisationen.

– Vi är experter på att utveckla hjälpmedel, och för att arbeta effektivt och smart som möjligt behöver vi smidiga processer. Chefer och medarbetare ska till exempel inte behöva gå via oss på HR-avdelningen, utan själva hantera tidrapportering och frånvarohantering, säger Eva-Karin.

2018 och 2019 är två år som kommer gå till historien när det gäller antalet betydande lagförändringar inom HR och lön. Det handlar om införandet av GDPR, arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) och karensavdrag. 

Eva-Karin Frid och Carina Larsson på Etac AB 

Carina Larsson som är personal- och löneadministratör i organisationen berättar att det ställs större krav på lönehanteringen idag än vad det gjort tidigare.

– Med så många och stora regelförändringar är det naturligt att det påverkat hur vi arbetar. Att rapportera arbetsgivaravgift på individnivå kräver att det blir rätt från början.

Förutom i Sverige har Etac verksamhet i Norge, Danmark, England, USA, Tyskland, Holland, Australien och Italien. Här i Sverige består verksamheten av allt från produktutveckling, produktion, lager till försäljning och service av deras produkter.

– I den svenska verksamheten har vi 200 medarbetare inom olika yrkesgrupper, vilket innebär ett antal olika kollektivavtal som ska beaktas. För oss är det viktigt med ett systemstöd som hjälper till att hålla reda på vad som gäller så att det blir rätt för alla, berättar Eva-Karin.

Utökade krav för tillverkningsindustrin

Den tillverkande industrin är en bransch som omfattas av många lagar och regler. För att förebygga olycksfall ska arbetsgivare säkerställa att varje medarbetare har rätt kompetensnivå för att hantera företagets arbetsuppgifter.

Eva-Karin berättar också att som verksam inom den tillverkande industrin och produktion av hjälpmedel följer de också det regelverk som gäller för medicintekniska produkter. Det innebär att de har processer som de måste följa noggrant, och det gör det extra viktigt med system som kan hantera lagar och regler.

Eva-Karin understryker att hon gärna ser att man digitaliserar administrationen än mer.

– Vi vill förenkla och förbättra så att vi slipper manuellt arbete. Allt ska flyta på. På sikt ser vi att hela medarbetarens livscykel automatiseras, från rekrytering till tidrapportering, frånvarohantering, utbetalning av lön, lönerevision, kompetensutveckling och GAP-analys.

– Vi befinner oss mitt i ett skifte och det är viktigt att vi visar våra medarbetare att vi kan erbjuda digitala lösningar, avslutar Eva-Karin Frid.

Vill du veta mer om hur du kan ta steg mot flexiblare digitala arbetsprocesser?

Kontakta oss på 0303-68870 eller skicka ett mejl till industrial@hogia.se 

 
Bransch
Industri

Affärslösningar för tillverkande industri

Läs mer
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag