Elektronisk fakturering – ordlista

Peppolfaktura, förhandsgodkännande och DIGG. Vi reder ut alla krångliga begrepp kring digitala fakturaflöden.

E-faktura
En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format

Filformat
Filformat är det sätt att ordna informationen i en fil enligt en bestämd struktur

E-fakturaadress
Om du ska fakturera din kund via e-faktura så behöver du veta kundens e-fakturaadress för att kunna skicka fakturan. En e-fakturaadress är en typ av identifikation som kan ha olika format beroende på land och vilken operatör din kund använder.

VAN-operatör 
VAN står för Value Added Network och är en leverantör av förmedlingstjänster för elektroniska dokument. De kallas ofta för operatörer. 

GLN 
GLN är en förkortning som står för Global Location Number eller GS1-lokaliseringsnummer. GLN är ett nummer för att identifiera företag och organisationer samt funktioner och platser kopplade till ditt företag/din organisation. 

EDI
Förkortningen står för Electronic Data Interchange och är ett standardiserat, elektroniskt och till stora delar automatiserat informationsutbyte mellan affärssystem.

Peppolnätverket
Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Peppol är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Läs mer här »

Peppol-id
Ett Peppol-id är den elektroniska adress som används för att identifiera företag eller institutioner som är registrerade i peppolnätverket.

Peppolfaktura
Peppolfaktura är en e-faktura som skickas via Peppolnätverket.

Svefaktura
Svefaktura är en standard för elektronisk utväxling av fakturor mot offentlig sektor, som exempelvis myndigheter och kommuner, men även mot andra organisationer och företag.

ISO-format
ISO (International Organization for Standardization) är en organisation som utarbetar standarder för framförallt näringslivet med syftet att underlätta tillverkning, utveckling och handel med produkter och tjänster.

XML 
eXtensible Markup Language är en formatstandard för att strukturera och hantera information oavsett presentationsform.

Fakturaportal
En tjänst där leverantören registrerar sina kundfakturor via ett webbformulär som sedan skickas elektroniskt till kunden i ett på förhand bestämt format. 

Förhandsgodkännande
Vissa mottagare (gäller ej e-fakturor via Peppolnätverket) kräver att avsändaren av en e-faktura måste bli godkänd innan de tar emot e-faktura från dem (kallas pre approval).

Referens
Vissa e-fakturamottagare kräver att du anger en specifik referens på fakturan, en e-fakturareferens för att fakturan ska accepteras av mottagaren.

Validering
Kontroll att filen följer de format specifika regler för hur en faktura ska vara utformad

SFTI 
Står för Single Face To Industry och är en branschstandard inom offentlig sektor. 

DIGG
Myndigheten för digital förvaltning 

NEA
Står för Nätverket inom elektroniska affärer

SKR
Står för Sveriges kommuner och regioner

Vad är en e-faktura?
E-faktura – det nya normala

E-faktura är en faktura som du skickar, tar emot och behandlar helt elektroniskt.

VILL DU VETA MER?
Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer