Redovisningskonsult – helt klart ett framtidsjobb

Publicerad: 2021-09-20

Yrket som redovisningskonsult har förändrats och kommer fortsätta förändras framåt, inte minst på grund av digitaliseringens framfart. Camilla Carlsson är expert inom redovisning på FAR. Hon berättar att när redovisningskonsultens arbetsuppgifter automatiseras så ökar fokus på rådgivning och kommunikation.

Camilla Carlsson är själv auktoriserad redovisningskonsult och har arbetat på FAR i drygt fem år. Trots att fler arbetsuppgifter digitaliseras och automatiseras inom redovisningsbranschen anser hon att det är ett yrke att satsa på även i framtiden.

– Arbetsuppgifterna för redovisningskonsulterna har förändrats och kommer fortsätta förändras, men företagen kommer att behöva hjälp även i fortsättningen, i allt från att tolka siffor till att vara bolagets bollplank. Vi ser även att det uppstår nya behov av tjänster som till exempel hållbarhetsredovisning/rapportering.

 

Camilla Carlsson FAR

Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult, FAR

 

Inom branschorganisationen FAR har man startat upp ett pilotprojekt inom RPA, Robotic Process Automation* för att ta fram en standardiserad lösning för branschen och skapa en tjänst där extern information för en byrås kunder hämtas in och bearbetas utan handpåläggning. Fyra revisions- och redovisningsbyråer inom olika segment deltar i pilotprojektet som görs i samarbete med Bots&.

– Lösningen kommer att innebära att byrån frigör tid som istället kan användas till att skapa nya värden för byråns kunder, till exempel i form av rådgivning. För många är digitalisering inom redovisning en viktig fråga och vi vill hjälpa våra medlemmar på den resan, berättar Camilla.

Vågar man starta egen byrå?

Har man drivet, engagemanget och viljan att stötta näringslivet och samhället med sin kompetens, så tycker Camilla att man absolut ska ta steget med att starta sin egen byrå.

– Redovisningskonsult är ett väldigt roligt och givande jobb och ju mer du kan om kundens verksamhet, desto mer kan du hjälpa kunden och nå deras mål med verksamheten. Du får också en möjlighet att kunna påverka din egen tid.

När du startar din byrå är det många saker du bör tänka på. Att se helheten i kundens verksamhet kommer fortfarande vara självklart men med de digitala förändringarna kommer utökade eller helt nya arbetsuppgifter kanske ingå i uppdragen.

– Automatiseringen gör att yrket blir så mycket mer än att bara göra en skattedeklaration. Det handlar mer och mer om rådgivning och kommunikation. Redovisningskonsulter kommer i högre utsträckning behöva hjälpa sina kunder med att analysera siffror och tolka rapporter. Kunderna kommer att förvänta sig rapportering i realtid med beslutsunderlag som ger överblick, ökad kontroll och ordning och reda i verksamheten, berättar Camilla.

Camillas tips till dig som ska starta egen byrå,

Tänk igenom din affärsmodell – Hur ska du jobba med kunderna, hur ska du ta betalt, vilka tjänster ska du erbjuda och hur ska tjänsterna paketeras. Hur ska kundernas planering, utförande, rapportering, fakturering med mera se ut?

Tydlighet – Kom överens med kunden om hur arbetet ska fördelas via uppdragsavtal med tillhörande uppdragsbeskrivningar där det framgår vem som gör vad och när på uppdraget.

Värdefakturering – Att övergå till fast pris är allt viktigare ju mer automatiserad redovisningen blir. Man bör se uppdraget som en värdeleverans och ta betalt för värdet på tjänsterna.

Välj EN programvara – Välj en programvara för digital redovisning att arbeta med istället för att försöka hantera många olika. Det gör att du och byrån kan bli riktigt skickliga på ert system.

Nischa dig – Jobbar man mycket med en viss typ av verksamhet blir man bättre på den och kan samtidigt få en bra struktur och effektivitet på arbetsprocessen. Att nischa sig inom vissa branscher kommer att bli en framgångsfaktor.

Skaffa ett nätverk – Anslut dig till en branschorganisation. Var aktiv på LinkedIn, där finns stora möjligheter att skapa kontakter och följa med i vad som händer i branschen.

Auktorisera dig – En auktorisering ger trygghet. Den auktoriserade redovisningskonsulten är ansvarsförsäkrad, kvalitetskontrollerad, följer god yrkessed och har krav på vidareutbildning – det är trygghet och en kvalitetsstämpel för kunden.

Lita på dig själv – Tro på dig själv och din affärsmodell. Så är jag helt övertygad om att du lyckas.

 

För att läsa mer om hur du auktoriserar dig via FAR, gå in på, https://www.far.se/utbildningar/auktorisation/auktorisation-redovisningskonsult/

 

*RPA, Robotic Process Automation, är en programmerad mjukvara som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt av en människa, det vill säga utför arbetsuppgifter och följer rutiner. Vardagligt arbete som inte kräver specifika mänskliga egenskaper och kan skötas av maskiner. En robot skulle till exempel kunna sköta betalningspåminnelser, kontera fakturor eller analysera stora mängder data.

Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer