Skriv hyreskontrakt på distans

Pappersexercisen kring avtal för hyra, bilplats, förråd och andra tilläggsavtal tar mycket tid i anspråk för dig som fastighetsägare. Här berättar Mattias Jönegren om hur du kan effektivisera de administrativa processerna och låta hyresgästerna signera digitalt.

– Fastighetsägare som hyr ut lokaler och bostäder lägger mycket tid på att administrera avtal och kvittenser och samla in underskrifter från sina hyresgäster. Med vår signeringstjänst får du bättre kontroll på alla avtal, samtidigt som du ser till att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. 

När ett avtal har upprättats, får din hyresgäst en notis via mejl och kan därifrån enkelt öppna dokumentet och signera via sin mobiltelefon eller dator. Alla dokument samlas sedan digitalt på ett och samma ställe.

– Förutom fastighetsbolag har vi också många bostadsrättsföreningar som har behov av ett enkelt stöd för sin distribution av dokument, framförallt är det styrelsen i bostadsrättsföreningen som vill kunna skicka runt protokoll för signering. 

– Med vår tjänst för digital signatur är det smidigt att få rätt person att skriva under ett dokument, och i fastställd ordning om man vill det. 

Hogias Signit kan användas efter de specifika signeringsbehov som branschen har. Hyresavtal kan signeras digitalt, men också interna dokument som anställningsavtal.

Digital signering är en säker lösning för att underteckna dokument. På samma sätt som en vanlig underskrift är en digital signatur juridiskt bindande. Det finns vissa undantag såsom avtal i samband med fastighetsöverlåtelser som har särskilda formkrav.

Läs mer om att signera digitalt här eller slå en signal till oss på Hogia Fastighetssystem så berättar vi mer, telefon 0303-688 20.

 

Relaterat

Hogia Fastighetssystem
Komplett lösning för fastighetsbranschen
Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
Bransch
Fastighet

Helintegrerade lösningar för fastighetsbolag.

Affärssystem för fastighetsbolag