Vad innebär PSD2?

Fredrik Wallin, bolagschef på Hogia Business Products, berättar mer om PSD2-direktivet.

PSD2 Payment Service Directive är ett EU-direktiv med syfte att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Direktivet trädde i kraft den 1 maj 2018 i Sverige och omfattar säkerhet, transparens, och användares och leverantörers rättigheter och skyldigheter. Den 14 september 2019 trädde ytterligare ändringar i enlighet med PSD2 i kraft gällande så kallad stark kundautentisering. Vår ekonomiexpert, Fredrik Wallin, berättar mer om direktivet och vad det innebär.

Vad innebär PSD2 för Sveriges banker?

– EU-kommissionens tanke med PSD2 har varit att förbättra konkurrens och innovation inom betalningstjänsteområdet samtidigt som man vill stärka konsumentskydd och säkerhet. Direktivet kommer att öppna marknaden för digitala betaltjänster genom att låta andra än enbart banker få tillgång till kontoinformation. Bankerna är enligt direktivet skyldiga att ha öppna API:er för att ge åtkomst åt tredjepartsleverantörerna. Bankerna kommer alltså konkurrera även med andra aktörer som kan erbjuda finansiella tjänster. Direktivet blir också en stor ekonomisk utmaning då bankerna måste hantera nya teknik- och säkerhetskrav, detta medför att bankerna troligtvis kommer att tappa en del av sina betaltjänster.  

– Vinnaren på ökad konkurrens och stärkt konsumentskydd är den enskilda bankkunden.

Vad innebär PSD2 för privatkunder?

– Med PSD2-direktivet så får bankerna inte längre monopol på sina kunders betaltjänster och kontoinformation. Det innebär att tredjepartsaktörer som till exempel Klarna kan användas av både företag och privatkunder för att göra överföringar, betala räkningar med mera, även om transaktionerna fortfarande utgår från banken där kunden har sitt bankkonto.

– PSD2-direktivet kräver dock att kunden verkligen ger sitt medgivande innan banken får lämna information till tredjepartsleverantör. Det ställer också högre krav på kunden att läsa det finstilta innan man klickar för att acceptera.

Vad innebär PSD2 för företag?

– För företag innebär det att bankernas monopol på kundens uppgifter försvinner. Det gör det möjligt för bankkunder, både företag och konsumenter, att ge tredjepartsleverantörer tillstånd att hämta kontodata från deras banker. Det innebär också att tredjepartsleverantörerna kan initiera betalningar direkt från bankkundernas bankkonton. 

– Nya sätt att integrera med bankerna driver på innovation och nya spännande lösningar. Vi kommer att få se nya innovativa tjänster för hantering av kundens bankuppgifter och transaktioner. Till skillnad från bankerna, som tvingas att anpassa sina system och rutiner, skapas nya möjligheter för systemleverantörerna, avslutar Fredrik.


ORDLISTA PSD2

Tredjepartsaktör (även Tredjepartsbetaltjänstleverantör)
Tredjepartsaktör är en extern aktör (till exempel systemleverantör eller annan bank) som med medgivande från kontoinnehavaren kan hämta kontoinformation och initiera överföringar från kontoinnehavarens konto. Tredjepartsaktörer ska ha tillstånd för sin verksamhet från Finansinspektionen eller motsvarande behörig myndighet inom EU/EES.

Andra betaltjänstdirektivet, PSD2
PSD2 är ett EU-direktiv som bland annat syftar till att öka transparensen och innovationen inom finansbranschen genom att möjliggöra för andra banker och tredjepartsaktörer att erbjuda betal- och kontoinformationstjänster.

API, Application Programming Interface
API är ett digitalt gränssnitt mellan din bank, andra banker och tredjepartsaktörer.

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Kontrolluppgifter blir AGI, vi berättar skillnaden.

Från och med 1 januari 2019 redovisas AGI, du kan nu se vad din arbetsgivare redovisar.

Läs mer