Snabbutredning kring digitala signaturer

Publicerad 2020-06-15

Att kunna signera digitalt underlättar mycket då det kan göras vart man än befinner sig. En angelägen snabbutredning har startats av Infrastrukturdepartementet för att höja säkerheten och stärka tilliten när digitala signeringstjänster används. Vår redovisningsexpert, Peter Flemsjö, kommenterar utredningen.

Utredningen, ”Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster* i den offentliga förvaltningen”, Dir. 2020:27 ska redovisas senast 30 december 2020 och lämna förslag inom flera intressanta områden för att underlätta digitalisering:

1. Tydliggöra när avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör användas i den offentliga förvaltningen.

Idag råder stor osäkerhet bland företagen när man behöver använda avancerade elektroniska underskrifter vid digital signering. För vissa typer av dokument är detta ett krav enligt svensk lagstiftning som till exempel Årsredovisning och Revisionsberättelse men inom EU använder man oftare kvalificerade elektroniska underskrifter. Här hoppas jag på att ett antal klargörande kommer som underlättar myndigheters och företags digitala samarbete 2021.

2. Kunna validera och bevara elektroniska underskrifter.

Idag har myndigheterna mycket begränsade möjligheter att validera externt skapade digitala signaturer. Det gäller både vid mottagandet av handlingen och över tid. Det beror sannolikt på en kombination av att många leverantörer ofta inte hållit sig till etablerade standarder och att många myndigheter inte sett det som sitt uppdrag att kunna ta emot digitalt signerade dokument. Detta är ett stort problem som borde varit löst redan och jag och andra inom branschen hoppas på att Infrastrukturdepartementet snabbt skapar förutsättningar för ett bättre digitalt samarbete mellan företag och myndigheter.

3. Kunna använda e-legitimation i tjänsten.

Alltfler tvingas använda sitt eget personliga BankID när man utför ärenden i tjänsten. Många anställda känner sig obekväma med det och det ställer dessutom stora krav på hur lösningarna ska fungera när vederbörande inte är tillgänglig på arbetet eller har avslutat sin anställning. Här hoppas jag få klarhet kring hur Infrastrukturdepartementet vill skapa förutsättningar för att lösa denna utmaning.

På Hogia försöker vi bidra med input till utredningen på de sätt vi kan och har ni idéer och tankar avseende detta är ni välkomna att kontakta oss.

 

*Vad är betrodda tjänster?

Betrodda tjänster är sådana tjänster som används för att skapa, kontrollera, validera och bevara elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar, elektroniska tidsstämplingar och certifikat samt för att autentisera webbplatser och säkra elektroniska leveranser. Sådana tjänster utgör samhällskritisk infrastruktur som är en förutsättning för fortsatt utveckling av digital service till privatpersoner och företag. De är också centrala för att förverkliga EU:s strategi om en digital inre marknad med fri rörlighet av varor och tjänster. För att kunna verka i en digital miljö är en säker identifiering av helt avgörande betydelse vid till exempel informationsutbyte eller underskrift av handlingar. Säkra betrodda tjänster är också en förutsättning för en fungerande verksamhet hos många myndigheter.

KUNSKAP & INSPIRATION
Digital signering underlättar processen

Att använda e-signering eller digital signering underlättar när många distansarbetar, produktägare för Signit Martin Thulin berättar mer.

Läs mer
Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
KUNSKAP & INSPIRATION
Digital signering underlättar

Med digital signering slipper du alla långa ledtider och pappershantering.

Läs mer