Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt påverkar ditt företag

Publicerad: 2021-02-17

Nya regeländringar kring skatter från januari 2021 påverkar dig som är företagare. Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia, beskriver hur sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt påverkar vissa av dina avsättningar.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler för så kallade ränteavdragsbegränsningar. I våra regelverk hade vi alltför förmånliga regler för ränteavdrag. Det beslutades därför att förbättra förutsättningarna för eget satsat kapital i bolaget jämfört med lånat kapital. Detta kombinerades med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten från 22 procent till 20,6 procent.

2019 sänktes bolagsskatten från 22 procent till 21,4 procent för att nu 2021 sänkas ytterligare ett steg till 20,6 procent. Däremot sänks expansionsfondsskatten i ett steg nu 2021, då två steg skulle innebära allt för krångliga övergångsbestämmelser.

Expansionsfond

Driver du enskild näringsverksamhet eller är du som person delägare i handelsbolag får du ta hänsyn till en särskild post som kallas expansionsfond när du beräknar resultatet av näringsverksamheten. Avsättningen dras av i näringsverksamheten. Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång.

På det belopp du avsätter till expansionsfonden betalar du nu 20,6 procent i skatt. När du senare år minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt i näringsverksamheten som du betalar skatt på. I slutskattebeskedet tillgodoräknas du de 20,6 procent du redan har betalat tidigare i skatt.

En övergångsbestämmelse träder in när du har en avsättning sedan tidigare eftersom du då har betalat 22 procent i expansionsfondsskatt. Den innebär att det du har avsatt enligt den tidigare procentsatsen kommer att anses som återförd för att genast avsättas igen och därigenom tillgodoförs du skatteförändringen.

 

Avsättning och återföring av periodiseringsfond för aktiebolaget vid olika skattesatser

Har ett aktiebolag gjort en avsättning till periodiseringsfond när skattesatsen var på 22 procent och återför den vid en lägre skattesats behöver du även räkna upp ett belopp vid återföringen. Det finns en särskild ruta för detta tillkommande belopp på Inkomstdeklaration 2 vid de skattemässiga justeringarna. Här finns nu olika varianter att hålla reda på.

Har du gjort avsättningen vid bolagsskatt 22 procent och återför till 21,4 procent ska du även räkna med ett ytterligare tillägg till återföringen med 3 procent. Sker återföringen till 20,6 procent ska tillägget istället vara 6 procent Avsätter du vid 21,4 procent bolagsskatt och återför till 20,6 procent ska tillägget vara 4 procent.

 

 

Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digital signering underlättar processen

Att använda e-signering eller digital signering underlättar när många distansarbetar, produktägare för Signit Martin Thulin berättar mer.

Läs mer