Krav på e-faktura mellan företag kryper närmare

Publicerad: 2023-05-02

Snart kan det bli obligatoriskt för svenska företag och offentliga verksamheter att använda e-fakturering. I början av februari lämnade Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket, en begäran till regeringen om att utreda möjligheten för detta. Att införa lagkrav på e-fakturering kan vara nödvändigt, då övergången på frivillig grund har dragit ut på tiden.

I den utredning som DIGG, Bolagsverket och Skatteverket begär ska en särskild utredare undersöka möjligheten för att göra det obligatorisk att använda e-faktura för fakturering mellan svenska företag. Utredningen ska även gälla fakturering från offentlig sektor till företag.

Befintligt lagkrav på e-faktura

Vid fakturering till offentlig sektor är det obligatorisk att använda e-faktura ända sedan 2019. När lagen infördes var förhoppningen att användandet av e-faktura skulle sprida sig till andra kund- och leverantörrelationer. En sådan utveckling tog fart i Norge efter ett motsvarande lagkrav några år tidigare, men så har det inte blivit i Sverige. Många företag sköter fortfarande sin fakturering på samma traditionella sätt som innan, förutom i just relationen som leverantör till offentlig sektor. 
En möjlig anledning till att Sverige inte har fått samma utveckling som vårt grannland är att det sen tidigare finns befintliga lösningar för e-faktura på den svenska marknaden. Tuffare lagkrav kan vara en förutsättning för att få spridning av e-faktura i samtliga fakturaflöden.

Motiveras av EU-förslag

Begäran till regeringen kommer bara två månader efter att EU-kommissionen lagt fram ett förslag om ändring av momsdirektivet. Förslaget kallas VAT in the Digital Age (ViDA) och har som syfte att anpassa momsreglerna för en mer digital marknad och minska skattefusket, som inom EU är av betydande omfattning. Paketet består av tre delar, eller pelare som de benämns i förslaget:

  • Digital rapportering i realtid med e-faktura vid gränsöverskridande handel
  • Uppdaterade momsregler för plattformsföretag (som exempelvis Uber och Airbnb)
  • En enda momsregistrering i hela EU 

Om förslaget antas blir det obligatoriskt att använda e-faktura för fakturering mellan företag över landsgränserna, i enlighet med den första pelaren. Med detta som bakgrund motiverar DIGG sitt förslag till regeringen – de anser att det vore ineffektivt att kräva e-faktura för svenska företag som har gränsöverskridande handel, men sedan inte ha en nationell motsvarighet. 

Hogia ställer sig positiva till förslaget

Vi på Hogia välkomnar DIGGs förslag att införa obligatorium med e-faktura mellan företag, men också från offentlig sektor till företag vilket förslaget omfattar. Detta kommer stärka Sveriges position inom digitalisering och skapa förutsättningar för automatisering i företagens kontakt och rapporteringskrav till myndigheter. Generella fördelar med att använda e-faktura:

  • Säkrare – verifierade avsändare och mottagare av e-fakturan
  • Förutsättning för automatisering – e-fakturans innehåll ger förutsättningar för att automatisera flöden i t.ex. en inköpsprocess
  • Minskad miljöpåverkan – e-fakturan är det fakturasätt som ger lägst koldioxidavtryck, jämfört med både pappersfaktura och e-postfaktura 
  • Tidsbesparande – uppgifter om fakturan finns strukturerat i e-fakturan och behöver inte registreras manuellt av mottagaren

Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!