Skatteverkets API:er ger smidigare deklarationsprocess

Publicerad: 2023-05-02

En viktig del i Skatteverkets verksamhet är att löpande utveckla moderna lösningar som uppfyller samtida behov, inte minst med tanke på hur många människor och företag som påverkas. Med API:er är det möjligt att överföra data mellan Skatteverket och andra aktörer, vilket gör bland annat deklarationsprocessen enklare.

API är en förkortning för Application Program Interface och kan enkelt beskrivas som en bro mellan olika system som tillåter information att överföras. De API:er som Skatteverket erbjuder gör det möjligt för programvaruleverantörer att skapa lösningar som tillgängliggör data i andra system, verktyg och tjänster. Detta gör att du som kund smidigt kan lämna och hämta information direkt i programmen du använder, i stället för i Skatteverkets miljöer.
 
– Som programvaruleverantör är det upp till oss att dra största möjliga nytta av Skatteverkets API:er, förklarar Elisabeth Salfjord, Hogia Redovisning & Revision. Dessa öppnar nya möjligheter för vilka lösningar vi kan skapa och hur vi kan förbättra användarupplevelsen för våra kunder direkt i programmen.

Skatteverket erbjuder bland annat API:er för inkomstdeklarationen som gör att kunden kan hämta förifyllda uppgifter, se status och lämna in sin deklaration direkt i skatteprogrammet. Det finns även API:er för att ge ombud behörighet att ta del av information eller utföra ärenden. Skatteverket samarbetar dessutom med programvaruleverantörer för att utveckla lösningar som gör processer smidigare och kundernas vardag enklare.

 

Som produktägare för Hogias skatteprogram är det självklart särskilt intressant med de API:er som finns för inkomstdeklarationen.
- Elisabeth Salfjord


Deklarationsproblem att överkomma

När du upprättar en deklaration är det sista, viktiga momentet att lämna in den, vilket är något som hittills inte varit helt okomplicerat. En deklaration anses vara helt inlämnad först när den signerats på Skatteverkets Mina sidor av en behörig person. Om den inte signeras i tid tillkommer en förseningsavgift och ofta är den som signerar inte samma person som lämnat in deklarationen. 

En deklaration kan lämnas in på flera olika sätt. För att lämna in deklarationen via Skatteverkets filöverföringstjänst behöver du först producera och lagra två olika filer i skatteprogrammet. Dessa ska därefter, en i taget, laddas upp i Skatteverkets e-tjänst och inlämningen ska signeras. Filöverföringstjänsten har funnits i många år och kommer fortsättningsvis finnas kvar – men nu finns även modernare alternativ.

– Som produktägare för Hogias skatteprogram är det självklart särskilt intressant med de API:er som finns för inkomstdeklarationen, konstaterar Elisabeth Salfjord. Första delen i Skatteverkets API-utbud gäller Inkomstdeklaration 2, vilket är deklarationen för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

För en modernare deklarationsprocess

Skatteverkets API för inlämning av deklaration är den första pusselbiten mot en smidigare deklarationsprocess. För redovisnings- och revisionsbyråer som producerar många deklarationer är det ofta någons uppgift att administrera inlämningen. För att inget moment ska missas görs både kontroller och dubbelkontroller, vilket är en tidskrävande process. Med API för deklarationsinlämning är det i stället den som upprättar deklarationen som med ett knapptryck också lämnar in.

När deklarationen är inlämnad behöver den signeras. Att inte veta om deklarationen är signerad är tidsödande, osäkert och kan leda till onödiga avgifter, men det finns nu ett API som kan ge behörighet till denna information. Skatteverket skickar status till programmet när deklarationen är signerad vilket ger dig kontroll över hela inlämningsprocessen – direkt i skatteprogrammet.

– Vi på Hogia arbetar för fullt med att skapa lösningar i våra system som nyttjar de nya API:er som Skatteverket nu erbjuder. Deklarationsprocessen är på väg att förändras, avslutar Elisabeth Salfjord. Det kommer vara tydligt för såväl användare som programvaruleverantörer.

Läs gärna mer om Skatteverkets alla API:er!

 

Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev och få tips, inspiration och nyheter direkt i din inkorg