Måste koncernredovisning vara svårt?

Ett kostnadsfritt webbinarum för dig som saknar programstöd för arbete med bokslut och koncernredovisning eller som ser potential att effektivisera ert nuvarande arbetssätt.

Välkommen till ett webbinarium där Hogia tillsammans med Deloitte visar hur du kan förenkla bokslut, årsredovisning, koncernredovisning och konsolidering.

Anmäl dig nu