Måste koncernredovisning vara svårt?

Kostnadsfria webbinarum för dig som saknar programstöd för arbete med bokslut och koncernredovisning eller som ser potential att effektivisera ert nuvarande arbetssätt men också för dig som vill effektivisera din deklarationshantering.

Välkommen till en serie kostnadsfria webbinarier där Hogia tillsammans med Deloitte visar hur du kan förenkla med bokslut, årsredovisning, koncernredovisning och konsolidering men också hur du kan få bättre kontroll i ditt deklarationsarbete.

Anmäl dig nu