Hogia Public Transport Conference 2024

Välkommen till Stenungsund, 29–30 maj

Tillsammans formar vi framtidens kollektivtrafik

Resenärernas ökande behov av digitala resetjänster ställer allt högre krav på oss som på olika sätt arbetar med kollektivtrafik. Vilka utmaningar kommer framtiden att bära med sig? Hur ska vi anpassa oss till nya europeiska standarder och var passar kommunikationssäkerhet, AI och datahantering in i bilden? 

Varmt välkommen till soliga Stenungsund den 29–30 maj, när Hogias huvudkontor på nytt blir ett bubblande branschforum för framtidens datadrivna kollektivtrafik. Här får du inte bara nya insikter i aktuella branschtrender, det är också en unik möjlighet att fördjupa dig i spännande ämnen och verktyg som du kan ta med dig i ditt fortsatta arbete

Du kan förvänta dig en intressant mix av inspirerande föreläsningar, diskussioner om datadriven verksamhetsutveckling och spännande presentationer. 

Sista anmälningsdag är den 3 maj och med endast 80 platser tillgängliga är det viktigt att du anmäler dig så snart som möjligt för att säkra din plats.

 

Några av våra inspiratörer

Ulf Bjersing, Hogia Public Transport Conference

Ulf Bjersing, Systemspecialist

”Standardisering och harmonisering av information för kollektivtrafik” 

Ulf Bjersing har arbetat med kollektivtrafik i över 30 år och är fortsatt aktiv ute i Europa i olika EU-projekt. Han ger oss en spännande inblick i vad som är på gång i Europa och inom ITxPT.

Allan Pasic, Hogia Public Transport Conference

Allan Pasic, Säkerhetschef

”Säkerhet idag” 

I takt med digitaliseringen ökar också risken för cyberangrepp. Särskilt i fokus blir företag som utgör en del av leveranskedjan för samhällsviktiga funktioner. Dessa organisationer är lika viktiga och kritiska som de som direkt driver samhällsviktig verksamhet och kräver därför hög redundans i sina säkerhetsåtgärder. Hogias säkerhetschef Allan Pasic ger tips på hur du kan arbeta mer proaktivt. 

Speed Sessions: Dyk ner i dina favoritämnen

Vilka ämnen tilltalar dig lite extra? Lär dig mer i våra dynamiska "Speed Sessions". Här kan du läsa mer om de fördjupningsområden som du kan välja mellan:

Speed Session

Datadriven analys och uppföljning av utförd trafik

Genom att utforska tekniker och analytiska processer ger Business Intelligence oss möjligheten att förstå resenärers behov och beteenden. Vi tittar närmare på hur dataanalyser kan forma strategiska vägval och förbättra din effektivitet.

Speed Session

Utvecklingen av fordonsnära integration

Vi fördjupar oss i de gällande möjligheterna med fordonsintegration med MQTT-teknik. Hogia visar befintliga implementationer. Vi fortsätter därefter dialogen tillsammans. En Speed Session med fokus på öppenhet, samnyttjande och förenkling.

Speed Session

Nya möjligheter med datadriven övervakning

En spännande Speed Session där vi tittar närmare på hur man genom datadriven övervakning kan generera värdefull information till intressenter.

Speed Session

Trafiken ska rulla och resenärerna informeras!

Ta del av Hogias kartläggning av behov och utmaningar för användare inom trafik- och resenärsledningsområdet. Bolla med UX-designers om vilka behov och funktioner som behövs framåt baserat på slutsatserna.

Speed Session

Rakelnätet – nu och i framtiden

Representanter från Hogia och MSB bjuder in till information och dialog kring Rakelnätets plan. Både gällande befintligt nät och kommande planer med ny teknik. Efteråt följer en diskussion om behovet av säker dataöverföring.

Speed Session

Introduktion av dataimport till PubTrans

Vi ger dig en snabb introduktion till grunderna i PubTrans Base och fokuserar framför allt på hur importprocessen fungerar.

Speed Session

Smarta systemstöd – från vision till verklighet

I takt med nya tekniska framsteg ställs allt högre krav på digitala system som frigör tid. Vi ser en möjlighet att stötta användaren i effektivare arbetsflöden med hjälp av moderna interaktionsmönster och växande tekniker såsom AI. Var med och diskutera behov och visioner med oss för en spännande framtid inom trafik- och resenärsledning.

Jag hävdar allt som oftast att detta är en av, om inte rentav den viktigaste träffen/konferensen för oss inom kollektivtrafiken i Sverige.
Anmäl dig här!

Fyll i formuläret så skickar vi bokningsbekräftelsen direkt till din e-post.

Välj vilka två Speed Sessions som du vill delta i.