Utbildningar för redovisnings- & revisionsbyråer

Vill du jobba mer effektivt och smart i Hogias program för byrå? Anmäl dig redan i dag till någon av våra webbutbildningar.

Effektiv inlärning via webbutbildningar eller personliga möten på önskad plats

Hogia Redovisning & Revision erbjuder personliga utbildningar via webb i flertalet av våra programvaror. Du slipper restid och kan på kort tid bli mer effektiv i ditt arbete. Du kan även komma och träffa oss under våra utbildningsdagar i närheten av Stockholm eller skräddarsy din egen som hålls på valfri plats.

Anmäl dig här till höstens webbutbildningar
Anmäl er till övriga kurser genom att skicka ett mejl till konsult.byra@hogia.se