Digital signering: Stora vinster för arbetsgivare

Att administrera en lönerevision eller rekrytering tar arbetstid från såväl chefer som medarbetare. För att effektivisera de administrativa arbetsprocesserna börjar nu allt fler arbetsgivare att använda digitala signeringstjänster i dialog med medarbetare.

Enklare insamling av underskrifter 

Pappersarbetet i samband med interna dokument och insamling av underskrifter kostar pengar och tar tid från verksamheten. En nyanställning kan förskjutas i flera dagar om ett anställningsavtal skrivs ut och skickas med traditionell postgång för undertecknande.

Hogias HR- och löneexpert Erik Douglasson berättar att en signeringstjänst skapar förutsättningar för företag att effektivisera sina administrativa processer. En digital signatur är en säker lösning för att underteckna dokument och är på samma sätt som en vanlig namnteckning juridiskt bindande.

– Anställnings- och sekretessavtal, attest, löneutbetalning, lönehöjningar, samtycken, godkännande av ledighet samt delegering i arbetsmiljöarbetet, instruktioner och riktlinjer är några av de dokument som en arbetsgivare hanterar i sin vardag och som anställda kan underteckna digitalt.

– Särskilt värdefullt är digital signering i en organisation som har verksamhet på flera orter, och inom branscher med många visstidsanställda där administrationen av dokument och avtal som ska undertecknas är omfattande.

När ett dokument är upprättat får medarbetaren som ska underteckna en notis via mejl och kan därifrån enkelt öppna och förhandsgranska dokumentet för att signera. Dokumenten sparas digitalt med tidstämpel och sigill som garanterar dess ursprung och integritet.

Säker hantering av känslig information

Erik berättar att när det handlar om medarbetare och hanteringen av känsliga personuppgifter är säkerheten avgörande.

– Det är viktigt att man ser till att den kommunikationskanal man använder för att distribuera information till sina anställda är säker. Många dokument innehåller konfidentiell information och bör inte skickas oskyddat, och när det gäller känsliga personuppgifter får dessa enligt lag inte skickas via okrypterade e-postmeddelanden.

– När företag väljer en digital signeringstjänst är det därför viktigt att säkerställa att lösningen uppfyller kraven för GDPR så att information distribueras på ett säkert sätt. En signeringstjänst som stödjer inloggning med BankID för att hämta dokumentet innebär hög säkerhet.

Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
Kunskap & inspiration
Säker digital signering förenklar din arbetsvardag

Vi berättar mer om vad du behöver känna till om digital signering för en smidigare arbetsvardag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitala verktyg i tiden – välj rätt för din organisation

Det senaste är kanske inte alltid det bästa. Hur väljer man rätt digitala verktyg till sin organisation?

Läs mer