Hur funkar AGI i praktiken?

Publicerad: 2021-05-19

År 2018 skedde många förändringar inom löneområdet. Bland annat infördes AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå. Zennie Sjölund på Srf konsulterna berättar mer om hur AGI:n har påverkat lönebranschen.

Zennie Sjölund är branschansvarig Lön på Srf konsulterna, branschorganisationen för lön och redovisning. Sedan 2013 är hon med och driver ”Lönsam” som är en väletablerad samverkansgrupp med Srf konsulterna och de svenska lönesystemleverantörerna.

Vid införandet av AGI var Lönsam med som en viktig aktör och Zennie berättar att tack vare Lönsam blev implementeringen av AGI enklare.

– När förslaget om AGI kom 2010 skrev jag mitt första remissvar. Detta var första gången Skatteverket involverade yttre aktörer och efter det har Lönsam varit med och påverkat många lagförslag.

AGI infördes redan 2018 för vissa sektorer, och för alla företag 2019. Det innebar en stor omställning och även om alla fördelar ännu inte har infriats så berättar Zennie att många företag har fått bättre processer.

– AGI har blivit en del av den vardagliga rutinen och man har förstått att man måste göra saker noggrannare från början och kvalitetssäkra lönehanteringen, säger Zennie. När regeringen införde stödåtgärder relaterade till arbetsgivaravgifter och sjuklöner under våren 2020 underlättade AGI för löneadministratörerna då hanteringen nu sker månadsvis istället för per kalenderår.

Zennie berättar att när regeringen tog besluten om stödåtgärder inom sjuklön och arbetsgivaravgifter gick det undan. Under onsdagen samma vecka fick Skatteverket delar av informationen från regeringen. På torsdagen informerades Lönsam och på fredagen hade alla i Lönsam koll på hur man skulle kunna hantera detta.

– Det fanns en praktisk lösning på bara tre dagar. Det hade aldrig fungerat om vi inte hade haft en etablerad kontaktyta, AGI-redovisningen och Skatteverkets välvillighet att hjälpa företag. Det handlar hela tiden om samverkan på bästa sätt, säger Zennie och det har vi verkligen fått bevis på under coronapandemin.

Fördelar med AGI

Än så länge har företag sett mest fördelar med AGI. I en snabbundersökning som gjordes bland de 500 personer som deltog under Hogias Kompetensdag framgick att 78 % är positiva, 12 % är negativa och 10 % har inte påverkats av förändringen. 

– Vi ser att när man behöver göra rättningar och justeringar så kan det vara lite krångligt. Men då fokus har blivit på vad du rapporterar här och nu, med månatlig rapportering istället för årlig, så kan man också ta snabbare beslut, som får snabbare konsekvenser och man får en bättre helhetsbild, berättar Zennie. Jag som anställd kan också se mina uppgifter och ser att jag har en seriös arbetsgivare.

Försäkringskassan är en av de myndigheter och organisationer som redan idag hämtar uppgifter från AGI:n. Zennie berättar att de olika regeringsinitiativen med Nordic Smart Government och Standard Business Reporting hjälper oss att komma vidare i arbetet med att ännu fler uppgifter ska kunna överföras digitalt.

– När en lag som AGI:n införs så får digitaliseringen en rejäl skjuts framåt och många intressenter hänger med på tåget, såsom pensioner, statistik och så vidare. Det finns dock myndigheter som inte har kommit lika långt med sin digitalisering. De skickar fortfarande brev via posten när de istället skulle behöva dela sin realdata och information via API:er.

Zennie menar att AGI:n har haft en stor inverkan det senaste året utöver att många har fått bättre interna processer. Men hon poängterar åter igen att det finns fler fördelar som inte har kommit oss till gagn ännu.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Undvik tidspress i lönearbetet, skaffa bättre rutiner.

Bättre rutiner ger dig som löneadministratör minskad stress.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur ser framtiden ut för löneadministratörer?

Zennie Sjölund är branschansvarig Lön på Srf konsulterna, hon berättar om hur framtiden kan se ut för branschen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Kontrolluppgifter blir AGI, vi berättar skillnaden.

Från och med 1 januari 2019 redovisas AGI, du kan nu se vad din arbetsgivare redovisar.

Läs mer