Full arbetsgivaravgift för 15–18-åringar vid årsskiftet

Publicerad: 2023-06-12

Från och med årsskiftet till 2024 ska full arbetsgivaravgift betalas även för ungdomar mellan 15 och 18 år. Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att den särskilda bestämmelsen om nedsättning till 10,21 % ska slopas och avgift på (per idag) 31,42% ska betalas även för dessa ungdomar.

Den särskilda nedsättningen av avgiften kan fortsatt gälla andra anställningsformer, som till exempel vid anställning av den först anställda personen samt för ersättningar för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU-avdrag).

Anledningen till förslaget är att Finansdepartementet menar att det ska finnas så få undantag som möjligt och att utgångspunkten är att skattereglerna ska vara generella. Vidare menar FD att skattereglerna utformas så att de ger förutsättningar för en hög varaktig sysselsättning och goda villkor för företagande. Utrymmet i de offentliga finanserna är begränsat och förstärkningen i budgeten som borttagandet av nedsättningen kommer att ge ska användas till de mest effektiva åtgärderna.

Lagändringen för den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Ersättning som ges ut före årsskiftet beräknas enligt de äldre bestämmelserna.

– I och med denna föreslagna förändring renodlas arbetsgivaravgifterna ytterligare och blir i de flesta fall samma på alla medarbetare, kommenterar Erik Douglasson Hogias HR-expert. Detta i och med att den tillfälliga sänkningen som fanns under drygt två år på de ”äldre unga” togs bort 31 mars 2023. Om det är politiskt och arbetsmarknadsmässigt korrekt lämnar jag till andra att bedöma men helt klart blir det enklare att göra avstämningar när alla har samma arbetsgivaravgift. Samtidigt skall nämnas att det fortsatt kan se olika ut i och med att FoU (Forskning o utveckling), första anställd samt stödområden fortsatt är skäl för att ha nedsättning av arbetsgivaravgiften på del av anställda.

Läs promemorian här

NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Lönesystem
Heltäckande lönesystem för alla typer av verksamheter

Med Hogia får du ett lönesystem som är anpassat för din bransch och med kunnig support som sätter dig som användare i fokus.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!