Fora-rapportering i stegvis förändring

Publicerad: 2023-06-16

Fora genomför nu en stor förändring där rapporteringen förflyttas från årsvis till månatlig rapportering av kollektivavtalade försäkringar med start den 1 januari 2024. Lanseringen sker i faser under första kvartalet. Fora ska realisera det här uppdraget efter en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag.

Det här innebär att alla medarbetare behöver märkas upp med en kod. I korthet innebär förändringen följande för arbetsgivaren: 

  • Månatlig rapportering av arbetare, årlig rapportering av tjänstemannalöner.
  • Ny uppmärkning av alla arbetare, fortsatt rapportering av grupplönesummor 
    för tjänstemän. 
  • Olika fakturor för olika typer av anställda med två olika betalningsmottagare.

Hogia kommer att ha färdigt stöd – trots kort tidplan

Systemleverantörerna av lönesystem arbetar utifrån en tight tidplan och har olika förutsättningar. Hogia kommer att ha stöd för rapporteringen. 

I ett framtida steg införs även månadsrapportering och fakturering av de försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora. Det Fora gör kommer innebära en mer likvärdig hantering av pensionspremier. Arbetarna får sina pensionspremier överförda varje månad, på samma sätt som tjänstemännen får idag, vilket innebär större möjligheter till avkastning under året. Dessutom kan arbetsgivarna nu ha mer enhetliga rutiner för olika former av rapportering. 

Alla frågor till Fora 

Då Foras tidplan är väldigt snäv är vi leverantörer av lönesystem fokuserade på att lösa allt tekniskt i programmen för att det ska flyta på så smidigt som möjligt. Frågor om Foras lösningar eller koder ska du därför ställa till Fora direkt. Kontaktuppgifter ser du nedan.

Mer information finns på fora.se.
Frågor om övergången: storaforetag@fora.se
Tekniska frågor:
teknisk.support@fora.se

Mer information kommer under hösten från både Fora och oss på Hogia. Så fort vi får information från Fora förmedlar vi den vidare så att alla ska få en så smidig övergång av rapporteringsförfarande som möjligt, trots den snäva tidsplanen.

Vill du veta hur den nya rapporteringen påverkar dig och ditt arbete är det en punkt på agendan i flera av Hogia Institutets kommande utbildningar.

Hogias Kompetensdagar Lön & HRTvådagars användarträff HogiaLön PlusAnvändarträff årsavslut HogiaLön Plus

NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
Kunskapskällan

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!