Förvånande resultat för Sverige i internationell jämförelse

Publicerad: 2023-06-14

Innehåll

En av föreläsningarna under Hogias Kompetensdagar Lön & HR i början av året handlade om den nyligen genomförda Cranet-studien. Cranet är världens största forskningsstudie om HR- och personalfrågor. Den genomförs ungefär vart femte år sedan starten 1989 med hjälp av en omfattande enkät i 38 länder världen över. Enkäten riktar sig till HR-/personalchefer eller motsvarande i privata och offentliga organisationer med fler än 200 anställda. Stefan Tengblad, Sveriges första professor inom HR, lyfte höjdpunkterna i det hittills framtagna resultatet. Hans arbete fortsätter och tanken är att släppa mindre artiklar i takt med att analyserna blir klara. Vi fick en liten pratstund med honom och ställde några frågor om studien:

Varför är det så viktigt med den här studien/enkäten? 

Sedan 1989 har den vart femte år genomförts och visar förändringar nationellt men även globalt då 38 länder deltar. Det ger möjlighet att jämföra branscher och mellan länder, se trender och även lära av varandra. Forskning pågår i ämnet med den här studien som underlag. Forskning vars resultat ska spridas i mindre artiklar i takt med att vi får klart analyserna. Det ger bra info om vad som behövs satsas mer på och hur vi kan ändra våra arbetssätt men resultaten visar även hur vi i Sverige står oss i jämförelse. Det här är ett bra sätt att dra nytta av andras erfarenheter och processer.  

Vad är specifikt för Sveriges HR-funktion? 

I internationell jämförelse är det tydligt att Sverige skiljer sig i HR-ration, det vill säga andelen HR-medarbetare i relation till anställda. Sverige har en slimmad HR-funktion och ligger lägst med cirka 20-30 % färre i HR än genomsnittet bland 38 länder. Svenska organisationer har valt att lägga ut stort ansvar på bland annat linjechefer. Rekrytering är ett exempel. Vi har även färre aktiviteter inom mentoring och karriärplanering där vi istället låter individen själv ta ansvar. Det blir naturligt en bottom-up-effekt där de som tar ansvar och är mer drivna går framåt. I studien hittar vi en grupp av länder som ligger i samma spann och som sätter fokus på det informella sättet med spontana kontakter och lärandet i vardagen. Men om man lägger mycket ansvar på individen behöver man också se till att utrymme och tid finns för lärandet. Just det här är en högst intressant del som jag ska forska mer i framöver. 

Vad var det mest uppseendeväckande/förvånande med resultaten?  

Jag blev mest förvånad över hur lite HR i Sverige arbetade aktiv med digitalisering och HR-praktiker såsom HR Analytics. Här hamnade vi i den lägsta nivån tillsammans med länder som Nepal och Bosnien. Vi vet inte vad detta beror på, men vi kan se att det finns ett stort fokus på det mellanmänskliga och relationer, och inte så stort fokus på teknik, data och analys hos de flesta personalvetare. En låg bemanningsnivå i svenska HR-funktioner spelar säkert en stor roll. 

Vad gör HR-funktionen så viktig för ett företag? 

HR ska koordinera och hålla ihop alla arbetsuppgifter inom ämnet. Uppgifter som rekrytering, lönesättning eller avtal hamnar lätt annars på chefer som i grunden har en helt annan funktion och kompetens. Det kan bli lätt spretigt och splittrat, och därmed en försämring utan en sammanhållande HR-avdelning.  

Vad har man mestadels fokuserat på inom HR de två senaste åren? 

Då det i stort varit svårt att få tag på arbetskraft har talent management och rekrytering varit det främsta fokuset för HR. Att göra sig attraktiv på marknaden har varit, och är, väldigt viktigt. Det svåra här är att man ofta på grund av tids- eller resursbrist vill och behöver mer än man mäktar med vilket gör att HR själva inte hinner rekrytera för att få avlastning och tiden blir ännu mer knapp. Det blir en negativ cirkel av det.  

Vad tror du är nästa stora/viktiga del att lyfta inom HR? 

Digitalisering, att använda mer teknik som AI för till exempel rekryteringsärenden och ansökningar. Det anser jag är väldigt viktigt både för att avlasta HR som kan ägna sig åt andra viktiga uppgifter men även för att hänga med i utvecklingen och ta oss upp på en bra nivå internationellt sätt.  

Jag tror också att själva rollfördelningen mellan HR och linje är något som många organisationer funderar på. Chefer har fått många av de administrativa uppgifterna som borde ligga på HR som har rätt kompetens för dessa.

Stefan Tengblad, Sveriges första professor inom HR

 

Hogias Kompetensdagar 2024 

För oss på Hogia är Kompetensdagarna årets höjdpunkt och vi har förstått att många av våra besökare känner likadant, framförallt för dig som kanske mestadels arbetar ensam. Här har du en hel arena med kollegor som är intresserade och har förståelse för samma ämne. Nätverkande, matnyttig information och en massa inspiration i en enda härlig blandning!  
 
När vi pratar med er deltagare får vi med oss väldigt många kloka tankar och tips för kommande evenemang och vi blir alltid lika glada över det fina beröm som ni öser över våra föreläsare Erik Douglasson och Sara Janson. Den här dynamiska duon berättar på ett lika lättsamt och personligt som faktaspäckat sätt om nyheter inom HR och arbetsrätt. Lika många fina ord får Fatima Hollander när hon lättfattligt speglar allt som händer inom arbetsrättsjuridik. Hogias Kompetensdagar Lön & HR är årligen återkommande i januari-februari och vi har precis bokat datum för 2024. Anmäl dig här nedan!  

Hogias Kompetensdagar Lön & HR 2024. Anmäl dig här » 

  • 25 januari Malmö  
  • 30 januari Göteborg  
  • 1 februari Jönköping  
  • 6 februari Stockholm  
  • 8 februari Digitalt 

Kanske du även arbetar med ekonomi? I höst, närmare bestämt i oktober/november kör vi Hogias Kompetensdagar Ekonomi. Anmäler dig gör du här nedanför.  
 
Hogias Kompetensdagar Ekonomi 2023. Anmäl dig här » 

  • 23 oktober Göteborg 
  • 26 oktober Stockholm 
  • 8 november Digitalt 
NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
NYHETSBREV EKONOMI
Ekonomi-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom ekonomi, redovisning och skatter.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!