Utlägg i jobbet nytt orosmoment – helt i onödan

Publicerad: 2023-12-04

Svenska tjänstemän oroar sig mer än tidigare över att behöva göra utlägg i jobbet, enligt en undersökning från Plego och publicerad i tidningen Arbetsliv.

Inflationen och de ökade priserna tajtar till den privata ekonomin och för vissa yrkesgrupper som har många och stora utlägg för till exempel resor blir det svårt att ligga ute med stora summor pengar ända fram till nästa lön. Många oroar sig över sina utlägg och är ofta rädda att de inte ska få tillbaka det de lagt ut i tid. Enligt undersökningen har var fjärde tillfrågad tjänsteman svarat att de känner sig mer oroliga över utlägg i dagens ekonomiska läge. Bland de yngre tycker fyra av tio att det känns svårt och generellt är kvinnor något mer oroade än män. En fjärdedel av de tillfrågade säger att de också måste flytta runt pengar mellan sina privata konton för att klara att ligga ute med pengar för jobbet.  

Skippar ersättningen 

En överraskande siffra är de 18 procent som svarade att de gör utlägg i jobbet minst en gång i månaden som de aldrig rapporterar. I undersökningen finns inget om hur stora belopp det handlar om. Men anledningen till att man inte rapporterar är att man glömmer, tappar bort kvittot eller tycker att företagets utgiftspolicy är så otydlig att de inte vet vilka utgifter som ersätts. Nästan en fjärdedel i den här gruppen svarade att de inte orkar registrera eftersom det är en tidskrävande process. 

Kreditkort som nödlösning 

Att göra hela hanteringen av utlägg enklare för både medarbetarna och HR blir allt viktigare. En traditionell lösning där medarbetarna inte behöver ligga ute med pengar är antingen företagskort eller personligt kreditkort. Tidigare var en vanlig lösning att medarbetarna kunde betala med kort där kostnaden hamnade direkt hos företaget. Men det har skett förändringar också här. I dag är det vanligare att medarbetaren får ett kreditkort i eget namn, och eget betalningsansvar. 

– En anledning till att man börjat med den här lösningen är att det var flera skandaler med missbruk av kort som uppmärksammades i media. Därför har många dragit in företagskorten. Det här säger Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen, i en kommentar i tidningen Arbetsliv. 

Kreditkort har ofta två månader räntefritt, så medarbetarna hinner få tillbaka utlägg och lösa krediten innan räntan börjar löpa. Om allt fungerar som det ska behöver de inte ligga ute med privata pengar. Men om något krånglar eller om exempelvis en reseräkning lämnas in för sent kanske utbetalningen blir försenad och räntelagd, vilket drabbar medarbetarens privata ekonomi. 

Det säger bara Swish!  

Det är just den här problematiken som har fött fram idén och utvecklingen om en snabbare och smidigare lösning hos oss på Hogia. Genom Hogias egen molnbaserade tilläggstjänst Utlägg & Resa kan företaget ersätta medarbetaren direkt via Swish. Medarbetaren behöver alltså inte vänta till den 25:e i månaden för att få ersättning för sina utlägg utan du som löneansvarig väljer vilka utlägg som ska betalas ut efter en snabb intern attesthantering. Självklart kommer allt automatiskt och korrekt till bokföringen. Hogia är först ut med den här kopplingen till Swish – en lösning som vi tror kommer att revolutionera betalningsflödet mellan företag och medarbetare! 

Genom Hogias egen molnbaserade tilläggstjänst Utlägg & Resa kan företaget ersätta medarbetaren direkt via Swish.


 
Hogia OpenHR Utlägg & Resa
Enkel och effektiv hantering av kvitton, utlägg och reseräkningar
NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!