Säkrare lönehantering och minskad arbetsbelastning med AGI

I år trädde lagförändringarna om AGI ikraft, detta är en av de största förändringarna inom löneområdet på många år och det har påverkat alla invånare i Sverige på ett eller annat sätt. På många företag finns fortfarande en stor oro för hur de ska hantera de nya reglerna för AGI och Skatteverket mottar dagligen en mängd frågor. För Pia Johansson som arbetar som ekonomiassistent på Lindahl i Malmö är det viktigaste alltid varit att personalen kan lita på att allt blir rätt i lönen och att man arbetar tryggt och säkert med digitala flöden.

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor runt om i Sverige, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö. På Malmökontoret sköter Pia Johansson allt från bokföring till kundfordringar och hon är också den som är ansvarig för att hennes 75 kollegor i Malmö samt några anställda i Stockholm får rätt lön varje månad. 

Hur fick du reda på lagkravsförändringarna kring AGI?

– Första gången jag läste om lagkraven för AGI var i ett nummer av HR-info i slutet av 2018. När det kommer ett nytt lagkrav tycker jag att det är viktigt att läsa på vad det innebär och hur det kan påverka mitt arbete i lönesystemet. Om mitt arbete tillåter det, försöker jag vara ute i god tid med att göra eventuella ändringar som det kan innebära, då kan jag undvika stress och tidsbrist inför löneberedningen.

Hur har lagkravet om AGI påverkat lönehanteringen?

– Det känns faktiskt lite säkrare nu för jag slipper knappa in siffrorna själv på Skatteverkets hemsida då jag kör uppgifterna via en fil från lönesystemet till Skatteverket varje månad. Det innebär att jag till och med kommer att ha mindre arbetsbelastning än tidigare vid årsskiftesrutinerna, för då är uppgifterna redan inskickade. 

Var du orolig eller stressad över hur det skulle fungera i ert lönesystem?

– När jag läste om det nya lagkravet så hade jag inte tid att reflektera över vad det skulle innebära för oss, jag har mycket i slutet på året och bokslut i januari. Så det var först i februari som jag läste på mer på Skatteverkets hemsida och lönesystemets kundportal om hur det skulle påverka vår lönehantering. Men jag har många års erfarenhet så jag stressar nästan aldrig upp mig, det mesta löser sig på ett eller annat sätt. Och skulle jag undra något så har jag har både kundportalen och supporten för lönesystemet som jag kan vända mig till. 

 

 
Kunskap & inspiration
AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Alla verksamheter måste nu skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket varje månad i en AGI, Arbetsgivardeklaration på Individnivå.

Läs mer
Kunskap & Inspiration
AGI och karensavdrag i praktiken

Förberedelser, kunskap och rätt stöd är nyckeln menar Lindahl

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Snabbare lönehantering krävs med AGI.

Detta bör du tänka på när det gäller AGI.

Läs mer