Stärk ert varumärke och rekrytera rätt kompetens

En av HR-utmaningarna i många branscher är kompetensbrist som i sin tur kan skapa konkurrens om kandidater. Hur gör man för att attrahera talanger och hur jobbar man långsiktigt för att behålla de talanger man lyckats rekrytera? Nathalie Berthelius är Chief People & Culture Officer på Wise Group och ger sina svar på hur företag ska bygga upp sitt varumärke och bli mer konkurrenskraftiga i rekryteringar.

Nathalie Berthelius byggde upp HR-funktionen på tillväxtraketen iZettle som under hennes ledning växte från 60 till 250 anställda med flera kontor i världen. För 2 år sedan fick hon möjlighet att forma ytterligare en ny roll som HR-chef för HR-koncernen Wise Group. En drivande mångfacetterad intraprenör som med nya infallsvinklar utmanar och vågar ta ställning i allt från GDPR till karens!

Att hitta rätt medarbetare och att dessutom få dem att stanna kvar är idag en stor utmaning för många företag. Att branda/bygga sitt varumärke har därför blivit en ännu viktigare del i att stärka företaget som arbetsgivare och nå de bästa kandidaterna.

Hur kan företag locka någon att söka ett jobb?

Först bör ni utforska vilka kanaler som är rätt för just er att nå ut i. Visa där vilken resa man får vara med och bidra till. På Wise använder vi alltmer rörlig media för att porträttera rollen, teamet och bolaget. När vi sökte en "co-pilot" till vår VD, Ingrid Höög, så lyckades vi nå ut genom en film som satte henne i centrum och där man fick inblick i vardagen, visionen och kontoret. Mitt råd är att sätta de framtida kollegorna i centrum, -stjärnor vill jobba med andra stjärnor och visa i handling vilka värderingar som driver bolaget framåt. Bli inte för abstrakt eller för krånglig, det ska vara lätt att fånga kandidatens intresse och det ska vara lätt för kandidaten att visa intresse!

Hur stor roll spelar ett företags varumärke?

Det spelar oftast en avgörande roll, medvetenheten och transparensen är idag större än någonsin och det går inte att gömma sig bakom ett varumärke som inte speglar verkligheten.

Vad ska företag tänka på när de börjar med sitt varumärkesbyggande arbete?

Det finns många olika sätt att bygga upp sitt varumärke men tänk på att involvera era medarbetare. Idag är alla mer eller mindre influencers och er personal är företagets viktigaste ambassadörer. Ett av de vanligaste misstagen som företag gör är att endast ledningsgruppen är med från början i varumärkes-arbetet. De itererar flera varv och tycker att allt känns självklart. När de sedan ska ha med personalen så brister kommunikationen och viktig input går förlorad för att man inte involverat dem från början. Det är också viktigt att försöka ha ett lyhört och öppet klimat utan hierarkiska hinder, testa och anti-pilottesta idéer. Låt organisationen lära av både misstag och framsteg.

Hur kan arbetsgivare göra för att bli mer attraktiva?

All extern marknadsföring börjar internt på företaget. Det är väldigt viktigt att ni är sanna mot era egna värderingar - se till att ert "why" genomsyrar alltifrån det lilla, till det stora ni gör. Synliggör gärna också de utvecklingsmöjligheter som finns i företaget för både interna och externa kandidater.

Hur stor roll spelar en HR-avdelning i ett varumärkesbyggande? Vilken roll ska de ha?

HR- och marknad närmar sig varandra, vilket känns helrätt! Både marknad och HR arbetar med kommunikation, kanske på olika sätt och med olika målgrupper, men med det gemensamma målet att stärka varumärket. Medarbetarna är HR-teamets fokus och de är ambassadörer som bygger varumärket till såväl kollegor, kandidater och kunder. Där möts HR- och marknad - interna ambassadörer skapar externa ambassadörer, och i flera fall kan potentiella kandidater också vara potentiella kunder - på Wise har vi myntat "kundidater".

Kom ihåg - ingen blir peppad av värdeord som sitter uppsatta på en vägg, värdeorden måste omsättas i praktiken och broderas ut i beteenden på bolags-, avdelnings- och individnivå.

KUNSKAP & INSPIRATION
Svårt att hitta rätt kompetens och rekrytera till bristyrken?

Vi ger dig våra tips om vad du kan tänka på när du ska rekrytera till bristyrken.

Läs mer