Affärshändelse

En affärshändelse är ett bokföringsbegrepp som syftar på alla händelser som påverkar ditt företags ekonomi. En affärshändelse beskrivs bäst som en ekonomisk transaktion som dokumenteras genom en så kallad verifikation i företagets bokföring. Exempel på en affärshändelse kan vara en betalning, en försäljning eller upptagandet av ett lån. En affärshändelse begränsas till händelser som omedelbart påverkar bolagets resultat.

Alla affärshändelser ska enligt lag bokföras, och den måste dokumenteras tillsammans med någon form av underslag, till exempel tillsammans med en faktura, ett kvitto, ett skuldbrev eller ett kontoutdrag.

På engelska: business transaction, business event

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Inflation, räntor, kostnadsökningar, geopolitisk osäkerhet – men förbättring i sikte

Andreas Wallström, expert inom makroekonomisk analys, ger sin bild av det globala läget och hur svenska företag bör tänka.

Läs mer