Bokföringslagen

Bokföringslagen förkortas BFL och är en lag som bestämmer hur en verksamhet måste sköta sin bokföring, vilka som är bokföringsskyldiga (juridiska och fysiska personer som aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella föreningar). Lagen stadgar också hur du ska lägga upp din bokföring, hur den ska presenteras i grundbok och huvudbok, om den ska avslutas i årsbokslut eller årsredovisning samt hur den ska arkiveras.

I bokföringslagen skiljer man mellan kontanta in- och utbetalningar samt övriga affärshändelser. Kontanta betalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag medan en övrig affärshändelse ska bokföras så snart som möjligt. Det finns två metoder för bokföring; faktureringsmetoden och kontantmetoden. Huvudmetoden i lagen är faktureringsmetoden vilken innebär att du bokför löpande allt som händer i din verksamhet, som till exempel när du skickar eller mottar fakturor. Vid kontantmetoden däremot bokför du endast de händelser som avser in- och utbetalningar eller insättningar och uttag. Kontantmetoden kan användas av verksamheter med upp till tre miljoner i nettoomsättning.

Exempel på delar i bokföringslagen:

  • Bokföringsskyldiga
  • Räkenskapsår
  • Innebörd av bokföringsskyldigheten
  • Löpande bokföring och verifikationer
  • Årsredovisning eller årsbokslut
  • Arkivering
  • God redovisningssed

På engelska: accounting legislation

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Bokföra försäljning av invetarier, vi berättar hur.

Vi berättar mer om vad du ska tänka på när det gäller bokföring av försäljning av inventarie.

Läs mer