Debet

Tillsammans med kredit bildar debet ett par i bokföringen. Debet är den ena, den vänstra, sidan på ett bokföringskonto. Förenklat kan man säga att debet är plus (eller till), och kredit är minus (eller från). För att visualisera; pengar rör sig alltid från en punkt till en annan – till exempel från bankkontot till inköp av material, till bankkontot från försäljningen och så vidare. Det är alltid något som ökar – debet/plus/till, och det är alltid något som minskar – kredit/minus/från. Därav finns det alltid två stycken sidor av en transaktion. Därför bokförs varje bokföringshändelse/transaktion i två kolumner: 1) debetkolumnen (till vänster), 2) kreditkolumnen (till höger). Tillgångar och kostnader ökar i debet. Dubbel bokföring innebär att summan av transaktioner i debet och kredit ska vara lika stor.

På engelska: debet

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
30- eller 20-regeln, så här ska du använda dem.

Huvudregeln, 30-regeln, eller kompletteringsregeln, 20-regeln, här kan du läsa vilken du ska använda.

Läs mer