Direkt kostnad

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan hänföras/härledas till en bestämd produkt eller tjänst, eller dylikt. Exempel på en direkt kostnad kan vara ett speciellt material som behövs för att producera en viss produkt/vara. En indirekt kostnad är en kostnad för resurser som delas av flera olika tjänster eller produkter och inte härledas till en specifik kostnadsbärare utan samlas upp på diverse kostnadsställen, så som till exempel på en avdelning i ett företag.

På engelska: direct cost

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut din bruttovinstmarginal, se hur här.

Vi förklarar begreppet bruttovinstmarginal och ger dig exempel på hur du ska räkna ut den.

Läs mer