Faktura

En faktura är ett betalningskrav från ett företag till ett annat företag eller till en privatperson och är utfärdat som ett pappers- eller elektroniskt dokument. Fakturans utställare kallas borgenär och den som ska betala kallas gäldenär. Kundfaktura kallas den du skickar till din kund, och leverantörsfaktura är den du får från din leverantör.

Fakturorna måste numreras i kronologisk ordning och fungerar som verifikationer i bokföringen.

Det är viktigt att fakturera dina kunder så snart som möjligt. På så sätt får du betalt snabbare och får ett bra kassaflöde. Kunderna vill också gärna få fakturorna så snart som möjligt efter avslutad affär.

Enligt mervärdesskattelagen fakturerar du som företagare vid momspliktig försäljning inom Sverige till juridiska personer och andra näringsidkare. Ibland gäller också att fakturera vid momsfria försäljningar samt om kunden är en privatperson.

Du kan ge din kund en kredittid vilket innebär att du ger ett betalningsvillkor på t ex 10 dagar eller 30 dagar. Kredittiden är antal dagar räknade från fakturadatum till fakturans förfallodag. Du kan också ta ut en faktureringsavgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Observera att du bara får ta ut en faktureringsavgift av kunden (eller själv betala en sådan avgift) om ni på förhand har avtalat om det.

En faktura måste enligt lag innehålla följande:

  • fakturans datum
  • fakturanummer (löpande nummer)
  • namn och adress för både säljare och köpare
  • säljarens momsregistreringsnummer
  • typ av produkt eller tjänst samt dess omfattning
  • försäljningsdatum
  • ev förskotts- eller á contobetalning med datum
  • enhetspris exklusive moms och ev rabatt
  • skattesats och momsbelopp alternativt momsfri försäljning

Dessutom bör fakturan innehålla betalningsvillkor och dröjsmålsränta, leveransvillkor, betalningsuppgifter, godkännande för F-skatt. För aktiebolag gäller också bolagets namn, organisationsnummer och i vilken kommun bolaget har sitt säte.

På engelska: invoice

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Vad är en e-faktura?
E-faktura – det nya normala

E-faktura är en faktura som du skickar, tar emot och behandlar helt elektroniskt.

VILL DU VETA MER?
Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Fler e-fakturor till 2024

Vi siktar mot 80 procent e-fakturering – hur når vi dit?

Läs mer