Förenklat årsbokslut

Den som har enskild firma och inte överstiger tre miljoner kronor i nettoomsättning kan använda sig av ett så kallat förenklat årsbokslut. Det finns dock ingenting som hindrar en enskild näringsidkare från att lämna in vanligt årsbokslut eller årsredovisning. Balansräkning med tillgångar, skulder och eget kapital samt resultaträkning med det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat är exempel på vad som ska vara med.

På engelska: simplified annual accounts

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer