Ingående moms

Moms är en mervärdesskatt som läggs på priset på de flesta av de varor och tjänster vi handlar. Den ingående momsen är den moms som ligger på de varor och tjänster man som företagare handlar. Som konsument får vi den inbakad i priset men som företagare måste vi separera, redovisa momsen. Företaget får tillbaka den ingående momsen men betalar sin utgående moms (den moms företagare har på sina varor/tjänster man säljer). I praktiken betalar företaget mellanskillnaden till Skatteverket. Momsen redovisas en gång i månaden, en gång i kvartalet eller en gång per år – beroende på företagets omsättning. Momsdeklarationen görs digitalt på Skatteverkets hemsida eller laddas ner, skrivs ut, fylls i och skickas in som traditionell papperskopia.

Exempel på momssatser:

  • 25% = den vanligaste momssatsen i Sverige.
  • 12% = livsmedel, hotellvistelser och restaurangbesök.
  • 6% = böcker, tidningar, konserter, taxi, buss, tåg och flyg.
  • 0% = tand-/sjukvård, social omsorg, utbildning och banktjänster.

På engelska: input VAT (Value Added Tax)

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat