Kontoklass

För att effektivisera och säkerställa bokföringen använder sig företag av en kontoplan som består av olika kontoklasser. Den kontoplan som används mest är BAS-kontoplanen och finns i flera olika varianter för olika typer av branscher och företag.

Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen:

  • Klass 1 = tillgångar (kontonr 1000-1999)
  • Klass 2 = eget kapital och skulder (kontonr 2000-2999)
  • Klass 3 = intäkter (kontonr 3000-3999)
  • Klass 4 = material- och varukostnader (kontonr 4000-4999)
  • Klass 5-6 = övriga kostnader (kontonr 5000-6999)
  • Klass 7 = personalkostnader (kontonr 7000-7999)
  • Klass 8 = finansiella intäkter och kostnader (kontonr 8000-8999)

På engelska: account class

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Automatiserad utläggshantering sparar tid för Vasaloppet

Vasaloppet hade länge en manuell process för att hantera utlägg. Sedan en tid tillbaka använder organisationen Hogias digitala tjänst OpenHR Utlägg & Resa.

Läs mer