Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen visar hur stor del av företagets vinst som blir kvar till räntor, skatt och vinst efter att kostnaderna täckts. Rörelsemarginal används ofta som nyckeltal för att visa hur stor del av företagets intäkter som går till utdelning till ägare eller fortsatt investering i företaget. Ett företag med hög rörelsemarginal tyder på en god ställning på marknaden. Företag med låg rörelsemarginal behöver lägga ner mer pengar per intjänad krona för att uppnå samma resultat.

På engelska: operating margin

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut din bruttovinstmarginal, se hur här.

Vi förklarar begreppet bruttovinstmarginal och ger dig exempel på hur du ska räkna ut den.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Fasta och rörliga kostnader, vi förklarar begreppen.

Tre typer av rörliga och tre typer av fasta kostnader, vi förklarar skillnaderna.

Läs mer