DINA UPPGIFTER

SPECIFIKATION PÅ BESTÄLLNING

Fast årlig avgift Hogia Moveit BEAst
1 st användare á 350 kr/mån

Summa per år – 4 200 kr/användare

Abonnemanget löper under 12 månader och uppsägning ska ske senast 3 månader innan ny avtalsperiod i enlighet med Allmänna Villkor för Hogias molnbaserade tjänster. Den fasta årliga avgiften faktureras årsvis.

För att du ska få en bra start i Hogia Moveit tillkommer driftsättning utifrån dina behov. 

Genom att klicka på ”Beställ-knappen” nedan godkänner jag köp av tjänsten Hogia Moveit BEAst enligt orderspecifikationen.