Tillbaka till Signit

DINA UPPGIFTER

ORDERSPECIFIKATION

Fast årlig avgift Hogia Signit – Stor
5 användare á 1068 kr/år - 5340 kr
Årlig initial förbrukningspott/år - 6 000 kr
Summa per år - 11 340 kr
(snittpris: 189kr/månad per användare)

Pris per elektronisk signering*:
Enkel signering – 10 kr/st
Avancerad Elektronisk Underskrift – 12 kr/st

*Kostnaden per genomförd signering dras från förbrukningsspotten. Vid behov fylls förbrukningspotten på i enlighet med vad som anges i Hogias Allmänna villkor för molnbaserade tjänster.

Abonnemanget löper under 12 månader och uppsägning ska ske senast 3 månader innan ny avtalsperiod i enlighet med Allmänna Villkor för Hogias molnbaserade tjänster. Den fasta årliga avgiften faktureras årsvis medan eventuell påfyllnad av förbrukningspott faktureras vid påfyllnadstillfället. Betalningsvillkor 15 dagar.

Genom att klicka på ”Köp-knappen” nedan godkänner jag köp av tjänsten Hogia Signit enligt orderspecifikationen.