Använder Hogia Moveit i fält
2 min läsning

Innehåll

Artikel

DKLBC står redo för branschens växande miljökrav

Med ökande krav på miljörapportering står transportsektorn inför stora förändringar. Företaget DKLBC insåg tidigt fördelarna med att effektivt beräkna sin miljöförbrukning och tillsammans med oss på Hogia initierades därför ett pilotprojekt. Anders Norberg, administratör på DKLBC, var aktiv i projektet och har stor kännedom om alla de utmaningar transportföretagen står inför.

DKLBC, en sammanslagning av flera lastbilscentraler, erbjuder fordon och maskiner för olika projekt runt om i Sverige. Anders Norberg har varit en del av företaget i 17 år, vilket är minst lika länge som de har varit kund hos Hogia.

– Vi har arbetat med Hogia i så många år att det känns som att det alltid varit på det viset. Den nära kontakt vi har och den kompetens som deras team besitter är verkligen uppskattad hos oss, berättar Anders Norberg.

Den senaste tiden har DKLBC och Hogia arbetat tillsammans med ett spännande pilotprojekt, för att möta de ökande miljökrav som transportföretag ställs inför. Ett resultat av detta samarbete är den nya modulen MoveIt Miljöredovisning, planerad att lanseras i början av 2024, som både mäter drivmedelsförbrukning och rapporterar enligt BEAsts senaste standard.

– Allt började med att Stockholm Stad krävde rapportering av vår bränsleförbrukning. Vi vände oss till Hogia för hjälp och satte igång ett pilotprojekt med 25 bilar vars utsläpp beräknades med schablonvärden. Orderinfon, tillsammans med miljödata, skickades sedan via BEAst till Stockholms stad. Lite senare adderades ytterligare fler bilar till projektet, vars förbrukning istället mättes i realtid, förklarar Anders Norberg.

Effektivare miljörapportering och tidsregistrering

Med den nya modulen blir det enkelt för företag att få ut sin miljöpåverkan, oavsett om syftet är att reducera egna utsläppen eller rapportera vidare. Automatiseringen av bränsleuppföljningsflödet sparar betydande tid jämfört med att ta fram informationen manuellt.

– Problemet har varit att all miljödata krävt kontinuerlig handpåläggning för att fungera. Det har varit mycket jagande med siffror hit och dit, så när detta sköts automatiskt frigörs istället mycket tid för annat, förklarar Anders Norberg.

För att möjliggöra exakta beräkningar av utsläppen, baserat på fordonsdata, har funktionen för att ange start- och stopptid per orderrad adderats. Denna funktion kommer implementeras som standardmodul för alla kunder i Hogia MoveIt.

Höjda krav på transportföretag

Genom Agenda 2030 och dess mål om hållbar utveckling har fokuset på miljörapportering inom transportsektorn ökat markant. Det har lett till att företagen allt oftare konfronteras med tydliga miljökrav från sina kunder, inte minst från kommuner och större byggföretag.

– Våra kunders förväntningar på redovisning har konstant ökat och vår möjlighet att rapportera miljöpåverkan är avgörande för att fortsätta få uppdrag. Utan den förmågan är jag helt övertygad om att vi inte skulle köra så många uppdrag som vi gör idag. Alla våra kollegor och konkurrenter behöver implementera det här på ett eller annat sätt, speciellt med Trafikverkets nya rapporteringskrav, säger Anders Norberg.

I nya upphandlingar, från och med mars 2024, kommer Trafikverket begära bränsleförbrukningsrapportering enligt BEAst Supply 4.0. Den digitala följesedeln, baserad på Peppol, ska innehålla mer detaljerad information från ordern, där bränsleförbrukningen är en viktig del.

– Även om man inte har Trafikverket som direktkund kommer skillnaden att märkas. När Trafikverket ställer krav på sina leverantörer måste de i sin tur samla in data från sina leverantörer och underleverantörer, förtydligar Anders Norberg.

Trafikverkets beslut signalerar en betydande förändring inom branschen, med ökat fokus på detaljerad rapportering. Kraven på miljöuppföljning förväntas inte heller stagnera här; det är snarare början på en trend. Genom Moveit Miljöredovisning uppfyller vi på Hogia Logistics Systems de specifika kraven från Trafikverket, samtidigt som vi fortsätter att aktivt utveckla våra lösningar för att matcha framtida behov.