GDPR – Dataskyddsförordningen

Hogia-loppet arrangeras av Hogia Service AB, och vi värnar om den personliga integriteten. Alla våra deltagare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Hogia Service AB följer GDPR och dataskyddsförordningens lagar och regler för att skydda den personliga integriteten.

Hogia Service AB är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och denna information ska förtydliga villkoren för dig som deltagare. Om du väljer att inte godkänna våra villkor kan du tyvärr inte delta i vårt lopp.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar uppgifter om dig vid anmälan och vid tidsregistring. Vi tar också bilder och filmar på eventområdet och vid deltagande av lopp.

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?

Vi samlar in följande personuppgifter från dig; förnamn, efternamn, e-postadress, bostadsort och den klass du angett i form av Dam, Herr, Ungdom. Ditt lagnamn samlas in om du väljer att ange ett sådant. Du kommer utifrån anmälan att tilldelas ett startnummer och din tid registreras vid målgång. Under loppdagen filmar vi och tar bilder som behandlas.

Personuppgifterna samlas in av olika syften, vilka du kan läsa om under respektive register.

 

Register som Hogia Service AB behandlar

Anmälan Hogia-loppet

Kategorier av personuppgifter

Förnamn, efternamn, e-postadress, bostadsort, klass (Dam/Herr/Ungdom), lagnamn

Syfte
• Vi ska kunna koppla din tid till just dig i rätt klassindelning.
• Vi ska kunna koppla ihop dig till ett startnummer.
• Om du angett ett lagnamn ska vi kunna koppla dig till rätt lag.
• Vi ska kunna kommunicera med dig före, under och efter loppet, och skicka information om loppet till din e-postadress.
• Vi ska kunna ge dig information inför nästa års Hogia-lopp.
• Bostadsort anges för att vi inför och efter loppet ska få en inblick i var det geografiskt finns ett intresse av att anmäla sig till Hogia-loppet. 

Startlista

Startlistan är en lista över de som anmält sig och baseras på Anmälan Hogia-loppet. Startlistan ligger offentligt på vår hemsida och den innehåller förnamn, efternamn, klass (Dam/Herr/Ungdom) och lagnamn. Syftet med startlistan är att:

• Öka känslan av gemenskap. Viljan hos andra att anmäla sig ökar om vetskapen finns att andra gjort det. Vi människor vill ofta göra saker tillsammans och känna att vi är en grupp.

Genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort dina uppgifter.

Rättslig grund

Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med anmälan. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se

Lagring

Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
 

Resultatlista Hogia-loppet

Kategorier av personuppgifter

Förnamn, efternamn, klass (Dam/Herr/Ungdom), lagnamn
 
Syfte
• Att tillhandahålla personlig tidsregistrering till dig som deltagare. 
• Att tillhandahålla tidregistrering för lagen.
 
Genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort ditt resultat.

Rättslig grund

Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med anmälan. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se

Historiska tidsregistreringar

Resultatlistorna kommer att ligga offentligt under flera år och vi bedömer att den nytta och glädje du har av att kunna hitta tidigare tidsregistreringar är större än den olägenhet det kan medföra att uppgifterna ligger där. Vår intresseavvägning gör att historiska tidsregistreringar ligger kvar tills du begär att de tas bort.

Lagring

Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag.
Hogia-loppet Virtuellt 
Hogia-loppet Virtuellt arrangeras av Challengize på uppdrag av Hogia Service AB. Challengize hanterar personuppgifter och behandlingen är förtydligad i anmälan där deltagaren accepterar villkoren.

Kategorier av personuppgifter

Förnamn, efternamn, e-postadress, klass (Dam/Herr/Ungdom), samt ort där deltagaren uppger att den ska delta.
Syfte
Challengize samlar in personuppgifter och förmedlar till Hogia Service AB. Syftet är att Hogia Service AB ska:

• Göra utlottning av priser efter loppet och kontakta vinnare
• Göra uträkningar av lagens tider för att tillhandahålla dessa till deltagarna och allmänheten
• Sammanställa uppgifter om klassindelning och ort där deltagaren sprungit på för att kunna utvärdera det totala deltagandet
• Spara e-postadresser för att kunna informera deltagarna om Hogia-loppet nästkommande år
 
Genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort dina uppgifter.

Rättslig grund

Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med anmälan. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se

Lagring

Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

 

Bilder och Filmer Hogia-loppet

Kategorier av personuppgifter

Bilder från Hogia-loppet, filmer från Hogia-loppet, bilder som deltagare lägger upp på Hogia-loppets Facebookevent.

Syfte
• För att producera och sprida material som förmedlar stämningen från loppdagen
• För att marknadsföra loppet intern och extern
 
Genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort ditt resultat.

Rättslig grund

Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med anmälan. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på hogia-loppet@hogia.se

Lagring

Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag. 
 

Vilka får ta del av mina personuppgifter?

För att tillhandahålla dig som deltagare digital hantering av tider och resultatlistor så använder vi oss av underleverantörer. Hogia Service AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.
 
Personuppgiftsbiträden hjälper oss med följande:
• Digital hantering av tid
• Nummerlappar
• Resultatlistor
 
De uppgifter från din anmälan som kommer delas är:
• Förnamn
• Efternamn
• Lagnamn om du valt att uppgett sådant
 
Resultatlista kommer att med ovanstående uppgifter kopplas till din tid och publiceras på tredje parts webbplats dit Hogia Service AB hänvisar, länkar och hämtar uppgifter. Syftet är att göra resultatlistan tillgänglig för dig och allmänheten som har ett intresse av att följa loppets resultat.
 

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig. Se ovan för mer information om lagringstid.
Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta genom att maila begäran till hogia-loppet@hogia.se. Vi återkommer med svar till dig per mail inom 30 dagar från begäran. Du har rätt att närsomhelst få dina uppgifter rättade. Detta kan du göra via hogia-loppet@hogia.se
Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. 
Var behandlas mina personuppgifter?
Inom EU/EES

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta oss på hogia-loppet@hogia.se

För klagomål på Hogia-loppets hantering av personuppgifter
Har du klagomål på hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta Datainspektionen.