Kompetenssäkring

13.50
Nya perpektiv på schemat.

Jessika, student
13.50
Nya perpektiv på schemat.

Jessika, student

Det livslånga lärandet

För att försäkra oss om att vi har de kunskaper som våra kunder efterfrågar även i framtiden, satsar vi mycket på att vidareutbilda vår personal. Våra medarbetares kompetensutveckling sker kontinuerligt, främst genom utbildning men också genom möjligheten att prova olika tjänster inom Hogia-gruppen. Lärandet pågår hela livet.

Det måste vara lätt att utbilda sig, lika lätt som att gå till jobbet. Därför erbjuder vi regelbundet korta utbildningspass på huvudkontoret i Stenungsund. Hogia Academy är vår utbildningsform där vi bjuder in föreläsare och experter för att de ska dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Då har vi också möjlighet att forma innehållet så att det passar våra medarbetare och verksamheter.