Vårt kundlöfte

10.40
Just räddat någons förmiddag :)

Madeleine Öijerson,
support och driftsättning
10.40
Just räddat någons förmiddag :)

Madeleine Öijerson,
support och driftsättning

Vår affärsidé bygger på att hjälpa företag att utvecklas. Vi ger våra kunder rätt kunskap och IT-stöd så att de kan utveckla sina verksamheter på ett effektivt sätt. Vi erbjuder ett brett utbud av branschlösningar inom affärsadministration och transport.

Branschkunskap

För att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt har vi försäkrat oss om att vi har djup kunskap om de utmaningar som finns inom olika branscher. Därför är Hogia en bred organisation med många mindre bolag, som alla fokuserar på en specifik bransch. Det framhåller vi gärna, för vi vet att det är en unik tillgång som våra kunder värdesätter.

Vi är inte som andra leverantörer. Parallellt med utvecklingen av administrativa programvaror har vi en verksamhet som helt fokuserar på IT-lösningar inom transportbranschen. Vi utvecklar systemstöd för både person- och godstransporter och är ledande i Europa inom informationssystem för kollektivtrafik.

  

Långsiktighet

Tanken om långsiktighet färgar allt vi gör. Vårt löfte till våra kunder och medarbetare är att finnas till hands under lång tid framöver. För att försäkra oss om att vi har de lösningar och de kunskaper som våra kunder efterfrågar i dag och i morgon, återinvesterar vi merparten av vinsten för att utveckla våra produkter och vår personal. Vi vill växa. Vi har en ny och egenutvecklad teknisk plattform, Hogia Star, för våra molnbaserade produkter. Med Hogia Star som grund kan vi leverera väl testade och integrerade helhetslösningar, med hög kvalitet och tillgänglighet, och i den takt som marknaden efterfrågar.