Säkerhet

IT-säkerhet är en del av vår vardag

Med produkter i molnet är säkerheten en viktig fråga för dig som kund, och självklart även för oss på Hogia. Vi arbetar varje dag med att se till att din data är i tryggt förvar hos oss. Här beskriver vi hur vi arbetar med säkerheten, både i den fysiska och digitala IT-miljön, och du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor.

Hogias fastställda rutiner för IT-säkerhet 

Här på Hogia har vi ständigt pågående omvärldsbevakning om IT-säkerhet samt kontinuerligt uppdaterade policydokument, rutinbeskrivningar och processer som säkerställer att all lagring och uppdatering har tillräckliga säkerhetsåtgärder. För att arbeta systematiskt strävar vi efter att följa MSB:s stöd för informationssäkerhet samt den internationella standarden ISO 27000 när vi fastställer och reviderar våra säkerhetssystem och -rutiner. 

Det innebär bland annat att vi säkerställer att 

  • säkerhetssystem och administrationsverktyg bara används för de ändamål de är avsedda.

  • personal som är involverade i produktleveranser har nödvändig säkerhetsutbildning och är medvetna om vilka risker som kan uppstå vid informationshantering.

  • vi regelbundet övar och reviderar vår krisplan genom riskanalys och -hantering av krisplaneringsarbetet.