Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön

Vet du hur du ska hantera årsskiftesrutinerna och den nya Arbetsgivardeklarationen på Individnivå? Årets årsskifte skiljer sig från tidigare år, då den nya Arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) kommer att ersätta de gamla rutinerna med årliga kontrolluppgifter. Det innebär att du  behöver ha koll på både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den nya månatliga rapporteringen av uppgifter. Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt.

På vår Användarträff Årsskifte i Hogia Lön går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet. Så att du kan känna dig väl förberedd. Varmt välkommen till en informativ och innehållsrik dag!

Pris 4900:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss


Alla kurstillfällen har redan genomförts. Vill du lära dig mer om hur AGI ska hanteras i Hogia Lön kan vi rekommendera Webbinarium AGI »