Användarträff Semesterhantering

Nu som halvdag! 
En användarträff där du får chansen att bättra på dina kunskaper om vad semesterlagen innebär och hur du arbetar med semesterhantering i ditt program. 

Vi kommer att gå igenom vad som är viktigt att tänka på inför den kommande semesterberäkningen, vilka inställningar som krävs och i vilken ordning du bör arbeta med semesterrutinerna. 

Användarträffen utförs i seminarieform vilket ger dig stora möjligheter till egna frågor och erfarenhetsutbyte med andra användare.

Pris 3600:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss