Användarträff HogiaLön Plus: Säkra din löneprocess

Utnyttjar du systemet optimalt?

Ofta får vi ärva inställningar och arbetssätt och jobbar på som vi alltid har gjort. Eller så har vi inte hunnit sätta oss in i alla möjligheter som finns i systemen. Denna användarträff ger dig råd och tips på hur du kan förbättra och säkra ditt arbete i HogiaLön Plus med funktioner som du kanske inte använder idag. Vi går igenom hur du kan utveckla och säkra din löneprocess och hur du kan effektivisera och kontrollera ditt lönearbete.

Pris: 3 300:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se


Målgrupp

Utbildningen passar dig som har arbetat i programmet en tid och vill effektivisera och säkra din löneprocess.