Tvådagars användarträff 2021

Efter de stora lagnyheterna GDPR, AGI och Karens trodde vi att det skulle bli lugnare, men istället kom sänkta arbetsgivaravgifter, slopade karensdagar och korttidsarbete in i vår vardag. Vi ställs inför ständigt nya utmaningar och måste anpassa vårt arbete efter nya lagar och regler.

Årets tvådagars användarträffar kommer den här gången att hållas av våra populära HR-experter Petra Hedwall och Maria Strahl Johansson. De guidar er med van hand genom nyheter i Hogia Personal och HogiaLön Plus och varvar teoretiska presentationer med praktiska genomgångar i systemen. Dagarna bjuder på grupparbeten och många tillfällen till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra användare.

Pris 9800:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss