Framtidssäkra din roll som ekonom

Under de senaste åren har företagens ekonomiprocesser varit föremål för analyser och effektiviseringar. Snabba omvärldsförändringar ställer högre krav på ekonomiavdelningen. Vilka effekter får det på ekonomifunktionen och ekonomens roll? Vi har bjudit in sakkunniga från Akavia, Jurek och Deloitte till en paneldiskussion kring framtidens ekonomifunktion och vad du kan göra för att framtidssäkra din roll som ekonom eller ekonomichef.

TILLBAKA