HR-arbetets utveckling

Hur har HR-arbetet utvecklats avseende personalledning, organisering, inflytande och belöningssystem? Och hur påverkades egentligen HR-arbetet av pandemin? Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet har nyligen deltagit i en stor internationell forskningsstudie, Cranet-studien. Stefan Tengblad och Freddy Hällstén från Centrum för global HRM kommer att ge svar på nämnda frågor och dela med sig av de viktigaste resultaten från den intressanta studien.

TILLBAKA